Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.765.872

Exekuce spolužijící osoby - hrozí zabavení peněz z účtu spolužijícího nedlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 366 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
syn v invalidním důchodu, tedy ID. Žije v nájemním bytu s nemajetnou ženou bez příjmů, vůči které je vedeno exekuční řízení, a její dcerou. Nejsou manželé.
Náklady hradí společně z důchodu syna a příspěvků na dceru od jejího otce.
Syn má úspory na tzv. stavebním spoření na své jméno (spořili jsme my - rodiče) a nějaké další peníze na svém bankovním kontě, které jsme mu darovali. Chápeme, že exekuce může postihnout movité věci, které se nalézají v jejich bytě, ale co peníze na běžném účtu syna případně na účtu stavebního spoření? I ty - případně jejich část (polovinu) - může exekutor zabavit?
Děkujeme za odpověď.
 
Dobrý den, exekuci lze vést na majetek povinného a na majetek povinného a jeho manžela ve společném jmění manželů. Z výlučných prostředků manžela povinného lze v současnosti postihnout pouze jeho účet a to do polovány prostředků, které na něm jsou v době doručení exekučního příkazu. Z uvedeného plyne, že pokud Váš syn s povinnou neuzavřel manželství, jeho prostředky na účtu (i stavebním) exekutor postihnout nemůže a ohroženy nejsou.