Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.019

Výpočet výživného, alimentů v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 761 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, s manželem jsme v insolvenci 2015-2018. Máme spolu 2 nezletilé děti. Insolvenci platíme na cca 55%.
Zajímalo by mě, kolik by zůstávalo měsíčně manželovi a kolik mě v případě rozvodu manželství, když bych děti zůstali v péči matky.
Z jakých peněz by bylo vypočítáváno výživné na děti.
Děkuji moc za odpověď.
 
Dobrý den,

pokud by bylo manželství rozvedeno a děti zůstaly ve Vaší výlučné péči, srážky z Vašich příjmů by bylo vypočteny se zohledněním dvou vyživovaných osob (děti).
Srážky z manželova příjmu by byly vypočteny bez zohlednění jakékoliv vyživované osoby.
Výživné je v takovém případě placeno prostřednictvím správce ze srážek ze mzdy, a to na základě pravomocného rozsudku soudu, který stanoví výši výživného.

Otázka stanovení výše výživného v situaci, kdy rozvádějící se manželé jsou společně v oddlužení, je dlouhodobě problematická, když výživné má být obecně stanoveno z čisté mzdy otce s tím, že k oddlužení se nemá přihlížet. Zároveň se přihlíží zejména k dohodě rodičů. Pokud se dohodnete na výživném ve výši okolo 3 – 4 000, - Kč na obě děti, neohrozí to Vás ani Vaše oddlužení.
V těchto případech ovšem bývá problém s tím, že srážky ze mzdy dlužníků po rozvodu nemusí dostačovat předpokladu plnění oddlužení na 30 %.
 
Děkuji moc za Vaši odpověď. Když by došlo v rozvodové řízení nakonec na dohodu o střídavé péči děti jak by v této situaci bylo postupovano. ? Zůstala by vyživovací povinnost oboum rodičům? Děkuji moc za odpověď
 
Dobrý den,

v případě svěření dítěte do společné nebo střídavé péče rodičů je dítě považováno za vyživovanou osobu jen s tím rodičem, se kterým má být podle prohlášení posuzováno.

Platí, že pokud jsou rodiče nezletilého nezaopatřeného dítěte rozvedeni, posuzuje se jako osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů, posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí.