Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.926

Dluhy přítele, partena a svatba - stává se manželka automaticky dlužníkem po svatbě?

Odesláno: 
Otevřeno 1458 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chceme se s partnerem vzít, ale on má několik exekucí, které v současné době nesplácí, protože nemá příjem.
Přejdou tyto dluhy po svatbě na mě jako na jeho manželku, když po RD půjdu do práce?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, obecně lze říci, že dluhy Vašeho budoucího manžela na Vás po svatbě v zásadě „nepřejdou“, avšak je to složitější. Dle stávající právní úpravy (zák. č. 120/2001 Sb. , exekuční řád) je možno vést exekuci na majetek manžela povinného toliko přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, je-li exekucí postihován majetek povinného nebo majetek ve společném jmění manželů. Jde-li o dluh jen jednoho z manželů vzniklý před uzavřením manželství, může být společné jmění manželů postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno dle § 742 občanského zákoníku. Není tedy vyloučeno, že pokud budou vymáhány dluhy Vašeho manžela, vzniklé před vstupem do manželství, bude následně postižen Váš účet a rovněž i majetek, který získáte s budoucím manželem v rámci společného jmění. Proti tomu se však můžete bránit návrhem na částečné zastavení exekuce dle ust. § 742 občanského zákoníku, jak výše uvedeno.