Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.765.744

Kdo může podat návrh na schválení insolvence a jaká je odměna - advokátem, notářem, exekutorem, insolvenčním správce anebo ministerstvem akreditovanou osobou

Odesláno: 
Otevřeno 337 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
zaměstnávám tři skvělé řemeslníky, kteří nutně potřebují projít osobním oddlužením (insolvencí). Bohužel nemají 30tis na právní služby, které po nich chtěl komerční advokát.
Dokážete poradit, zda je možné tuto pomoc získat levněji? Všichni jsou bytem v Praze. Všichni si zavinili své dluhy svou hloupostí nebo nevědomostí.
Děkuji za radu.
 
Dobrý den,
ohledně zpracování insolvenčního návrhu od 01.07.2017 platí, že insolvenční návrh již nemůže podat dlužník sám, ale musí být zastoupen – advokátem, notářem, exekutorem, insolvenčním správce anebo ministerstvem akreditovanou osobou.
Seznam akreditovaných osob naleznete na webu https://sako.justice.cz
Seznam advokátů a dalších osob, kteří návrhy na oddlužení zpracovávají naleznete na webu https://vesta.justice.cz.
Odměna za zpracování návrhu činí nejvýše 4 000, - Kč + DPH (je-li zpracovatel plátcem DPH), přičemž tuto částku dlužník nehradí přímo, ale zpracovatel návrhu je povinen ji uplatnit po zahájení insolvenčního řízení u ustanoveného insolvenčního správce. Akreditované osoby zpracovávají návrhy bezúplatně, ale v jejich případě je třeba se připravit na poměrně dlouhé čekací lhůty.