Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.766.112

Insolvence a gamblerství, hraní automatů - polehčující okolnost u insolvenčního soudu?

Odesláno: 
Otevřeno 898 x
5 odpovědi
 
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Dostal jsem se do dluhu a zjistil jsem, že už nemám na zaplacení. Do dluhu jsem se dostal hlavně kvůli hraní automatů.
Vydělávam 35000 Kč a splátky dluhu už přerostly splátky insolvence. Chci jít na léčbu.
Chci se zbavit dluhu, tak jsem kontaktoval pana, kterého jsem našel na internetu. A on ode mě chtěl 15.000 Kč za to, že shromáždí všechny papíry a předá to na vypracování advokátovy. Jenže jsem neměl peníze a musel jsem si i na to abych zaplatil pána půjčit.
Mám čerstvé půjčky, většinou krátkodobé a půjčky u banky a u Škofinu a HomeCreditu, které už mám dlouho. Vše jsem řádně hradil, ale pán mi řekl, že když mám čerstvé půjčky, tak že musíme počkat. Že by na mě podali trestní oznámení. Jenže já nemám ani na zaplacení první splátky. A uhrazení ostatních splátek. A bojím se, že dřív se dostanu do exekuce a to nechci.
Prošlo by takové oddlužení, když bych se přiznal, že jsem gambler a půjčky jsem si nabral kvůli te závislosti?
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

soudy mohou i v takovémto případě povolit Vaše oddlužení, ale zaručit toto nemohu, rozhodnutí ve věci náleží soudu poté, co přezkoumá všechny relevantní dokumenty.

Ohledně zpracování insolvenčního návrhu od 01.07.2017 platí, že insolvenční návrh již nemůže podat dlužník sám, ale musí být zastoupen – advokátem, notářem, exekutorem, insolvenčním správce anebo ministerstvem akreditovanou osobou.
Seznam akreditovaných osob naleznete na webu https://sako.justice.cz
Seznam advokátů a dalších osob, kteří návrhy na oddlužení zpracovávají naleznete na webu https://vesta.justice.cz.
Odměna za zpracování návrhu činí nejvýše 4 000, - Kč + DPH (je-li zpracovatel plátcem DPH). Akreditované osoby zpracovávají návrhy bezúplatně, ale v jejich případě se připravte na poměrně dlouhé čekací lhůty.

Ohledně podání trestního oznámení v případě, kdy si vezmete úvěr a neuhradíte ani první splátku, je toto zcela jistě možné a insolvenční řízení jako takové samo o sobě na toto nemá vliv; v braní si úvěru s tím, že dlužník neuhradí od počátku ani korunu, může být orgány činnými v trestním řízení spatřována skutková podstat trestného činu Podvodu, resp. Uvěrového podvodu.
 
A když na ty půjčky pošlu aspoň nějakou malou částku z příští výplaty, tak se to pořád bude brát jako úvěrový podvod? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

úvěrový podvod je v trestním zákoníku definován následovně: „Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. “

Pokud jste při sjednávání úvěrů zatajil, že již jiné úvěry máte a tyto nehradíte, skutková podstata tohoto trestného činu naplněna být může.
 
To jsem nezatajil. Úvěry jsem si vzal jeden den a u všech jsem napsal, že mám jiné úvěry u jiných společností. Mohou pak zrušit insolvenci, když na mě bude zahájeno trestní řízení?
 
Dobrý den,

samotné zahájení trestního řízení ještě žádné důsledky sebou nenese. Důsledky by sebou neslo pravomocné odsouzení ve věci.