Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.825.769

Vymáhání dluhu po ukončení insolvence dlužníka - dluh existoval před insolvencí

Odesláno: 
Otevřeno 458 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jestliže věřitel neuplatnil svoji pohledávku, kterou má od dlužníka uznanou co do důvodu a výše, v rámci insolvence, může ji následně uplatnit po ukončení oddlužení, nebo tato pohledávka se již stala nevymahatelnou?
Pohledávky uznané co do důvodu a výše se promlčují resp. zanikají až po 10 letech, oddlužení bude ukončeno po 5 letech, kdy tato pohledávka bude ještě nepromlčená.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

dlužník je při splnění oddlužení osvobozen od placení zbytku dluhů, přičemž osvobození se vztahuje dle ust. § 414 odst. 2 insolvenčního zákona i na pohledávky, které věřitel nepřihlásil, ač tak učinit měl.

Pokud byste po skončení jeho insolvence podala žalobu na zaplacení, dlužník namítne, že je osvobozen od placení tohoto dluhu, když pohledávka se stala nevymahatelnou (stala se z ní naturální obligace).
Dlužník plnit sice může, ale zcela dobrovolně, vynutitelný nárok práva na plnění již bude chybět.