Počet stránek ve webu: 39.637

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.764.618

3letá promlčecí lhůta splátek dluhu - výpočet, jak se počítá?

Odesláno: 
Otevřeno 187 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
pokud dlužník platí půjčku i po splatnosti, je pravda, že promlčecí lhůta 3 roky se počítá vždy od poslední splátky? Tudíž, se již nebere ohled na splatnost danou ve smlouvě, ale musí vzniknout tříletá mezera, kdy dlužník nic neuhradí?
Nikde jsem o tom moc nenašla. Mohla bych požádát o odkaz na paragraf? Stačí mít dlužníkem podepsané příslušné splátky jako důkaz? Opravdu toto soud uznává?
 
Dobrý den,

pokud dlužníka dobrovolně hradil na dluh i po splatnosti, může být toto posuzováno jako uznání dluhu a promlčecí doba se pak prodlužuje o dalších 10 let. Dlužníkem podepsané splátky mohou jako důkaz dostačovat.

Promlčení je upraveno v občanském zákoníku v § 609 a násl.
Dle § 639 občanského zákoníku platí, že „Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. “