Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.143

Promlčecí lhůta soudního rozhodnutí, platebního rozkazu a exekučního vymáhání - kolik let?

Odesláno: 
Otevřeno 666 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
zajímá mě jaká je promlčecí lhůta podané žaloby, resp. rozsudku soudu? Je pak ještě nutné s žalobou podat i platební rozkaz a ten má promlčecí lhůtu? Tato promlčecí lhůta slouží k návrhu na podání exekuce?
A když se podá exekuce, má exekutor taky stavenou maximální dobu po kterou může vymáhat? Vím jen, že se podáním žaloby staví promlčecí lhůta pohledávky.
Děkuji za informace
 
Dobrý den,

obecná promlčecí lhůta je v současné době tříletá, tzn. věřitel může podat žalobní návrh nejpozději 3 roky ode dne, kdy se pohledávka stala splatnou. Poté se pohledávka stává promlčenou.
Návrh na vydání platebního rozkazu má účinky podané žaloby na zaplacení, je de facto jejím zvláštním typem.

Pokud věřitel podá žalobu včas a soud ve věci rozhodne, má věřitel 10 let (ode dne právní moci příslušného rozhodnutí soudu – rozsudku či platebního rozkazu) na to, aby podal návrh na nařízení exekuce.

Ohledně doby provádění exekuce může být tato prováděna neomezeně dlouho; obvykle však případě, kdy exekutor není schopen vymoci nic, po cca 2 – 3 letech od zahájení exekuce navrhne věřiteli zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka, když další vymáhání by bylo ekonomicky neefektivní.