Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.833.976

Zrušení insolvence z důvodu řádného nesplácení - dlužník neposlal 3 splátky za rok

Odesláno: 
Otevřeno 1379 x
3 odpovědi
 
Nějaké upozornění od soudu o možném zrušení insolvence?
Mám ještě 4 roky před sebou a věřím že splátky doplatim aby bylo splněno minimálně 30% pohledávek moc děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

ano, to, že Vám insolvenční soud schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře zruší, se reálně stát může.

Insolvenční správce je povinen pravidelně předkládat soudu zprávu o plnění Vašeho oddlužení, z níž je patrné, ve kterých měsících nebylo uhrazeno ničeho.

Pokud soud nabude dojmu, že neplníte splátkový kalendář řádně, nařídí jednání, na které budete předvolán a zdůvodnil výpadky příjmů.
Stejnětak nařizuje soud jednání o možném zrušení schváleného oddlužení v případě, kdy předpokládané uspokojení věřitelů zákone požadované nedosahuje míry 30 %.
 
A poslední dotaz máte zkušenost že po neuhrazeni tak málo splátek soud toto jednání na vysvětlení nařídí? Nebo se to reálně děje až po delším neplacení děkuji
 
Dobrý den,
z Vašeho sdělení vyplývá, že jste neuhradil tři splátky z 13, které od prosince 2016 dosud nastaly. V tomto případě se domnívám, že soud může jednání nařídit vcelku promptně poté, co mu bude insolvenčním správcem předložena zpráva, z které toto Vaše porušení povinností bude vyplývat.
V současné době některé soudy nařizují jednání už v případě, dy předpokládaná míra upokojení věřitelů je okolo 25 %.