Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.828.919

Nevyzvednutí dopisu Příkaz k úhradě nákladů exekuce z pošty - jak získat kopii od exekutora?

Odesláno: 
Otevřeno 678 x
4 odpovědi
 
Dobrý den,
měla jsem exekuci která mi v listopadu 2017 skončila ale z exekuční kanceláře mi poslali dopis a já si ho nestihla vyzvednout prý dopis už znovu nepošlou jediné co mi paní poslala na mail je toto

"Dobrý den,
k níže uvedenému dotazu sděluji, že Vám byl doručován Příkaz k úhradě nákladů exekuce. Odeslanou korespondenci již soudní exekutor nepřeposílá. Po právní moci Příkazu k úhradě nákladů exekuce soudní exekutor vydá Oznámení o skončení exekuce, které Vám bude doručovat."
Tak se chci zeptat jestli mám ještě něco doplácet sama?
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den měla jsem exekuci která mi minulý měsíc skončila ale z ex. kanceláře mi poslali dopis a já si ho nestihla vyzvednout prý dopis už znovu nepošlou jediné co mi paní poslala na mail je toto Dobrý den,

k níže uvedenému dotazu sděluji, že Vám byl doručován Příkaz k úhradě nákladů exekuce. Odeslanou korespondenci již soudní exekutor nepřeposílá. Po právní moci Příkazu k úhradě nákladů exekuce soudní exekutor vydá Oznámení o skončení exekuce, které Vám bude doručovat. Tak se chci zeptat jestli mám ještě něco doplácet sama? Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, vzhledem k odpovědi zaměstnankyně exekutorského úřadu soudím, že dotčený Příkaz k úhradě nákladů exekuce byl vydán za situace, kdy již máte vše doplaceno včetně nákladů a nemusíte již nic hradit, přičemž právní mocí daného Příkazu bude exekuce skončena. Vzhledem k uvedenému bych Vám doporučila si telefonicky či písemně potvrdit, že skutečně již nic nedlužíte, a to ani na nákladech exekuce, a současně bych se informovala na výši těchto nákladů, které jste již fakticky v průběhu řízení uhradila. Jinak obecně platí, že v Příkazu k úhradě nákladů exekuce soudní exekutor stanovuje výši jeho nákladů, které mu v řízení vznikly. Povinný, pokud s výší nákladů exekuce nesouhlasí, má následně možnost bránit se podáním námitek proti Příkazu do 8 dnů od jeho doručení. Pokud jste si tedy uvedený Příkaz za dané situace nepřevzala, zbavila jste se toliko možnosti případné obrany proti stanovené výši nákladů exekuce.
 
Chtěla bych se zeptat po skončení exekuce za jak dlouho asi pošlou potvrzení poštou děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

příkaz k úhradě nákladů exekuce je dokumentem, kterým soudní exekutor finálně vyčíslí veškeré své výdaje a výdaje oprávněného (věřitele). Je-li vydáván před skončením exekuce pro její úplnou úhradu, obsahuje obvykle dovětek, že náklady exekuce již byly vymoženy a uhrazeny v rámci exekučního řízení.

Jelikož jste si příkaz v úložní době nevyzvedla, má se za to, že posledním dnem úložní lhůty byl doručen a následně tedy bude moci exekutor po uplynutí lhůty pro podání námitek (8denní lhůta) vyznačit na tomto příkazu doložku právní moci.

Poté soudní exekutor vydá Oznámení o skončení exekuce, které Vám bude opět doručovat prostřednictví pošty. Obvykle vydá soudní exekutor Oznámení o skončení exekuce do měsíce od doručení Příkazu k úhradě nákladů exekuce.