Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.973

Splacení insolvence a zrušení předchozí exekuční plomby v katastru nemovitostí ČR, KN ČR

Odesláno: 
Otevřeno 520 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
od 09/2013 jsem společně s manželkou v oddlužení neboli insolvenci. Máme již pouze nezajištěné věřitele.
V době před oddlužením mi exekutor nařídil příkaz k prodeji nemovitosti, která je ve společném jmění manželů SJM. Toto je vloženo do katastru nemovitostí ČR, tj. KN ČR jako omezení vlastnického práva nemovitosti.
Při ukončení oddlužení v 09/2018 budeme mít zaplaceno 100% celkového dluhu. Chtěl bych se prosím zeptat, zda-li má exekutor stále právo nemovitost omezovat?
A dále bych se chtěl zeptat, zda-li exekutor z exekucí před oddlužením, má po ukončení oddlužení a zaplacení celého dluhu ještě nějaký nárok na jeho odměnu?
Domnívám se, že jestli v době oddlužení se exekutor nepřihlásil mezi věřitele, tak by již neměl mít žádné nároky ani by neměl omezovat vlastnické právo nemovitosti.
Moc děkuji za odpověď

 
Dobrý den, v případě, že splníte oddlužení a budete mít veškeré pohledávky přihlášených věřitelů uhrazeny, případně budete k Vašemu návrhu osvobozeni od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, jakož i pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, je povinností soudního exekutora zrušit veškeré exekuční příkazy váznoucí dosud na Vašem zajištěném majetku a exekuci zastavit. Katastr nemovitostí pak k pokynu soudního exekutora vymaže poznámky o omezení vlastnického práva k nemovitosti vyplývající z dotčeného exekučního řízení.