Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.145.568

Přeprodání dluhu věřitelem novému věřiteli - dluh byl splacen a nový věřitel vymáhá částku znovu

Odesláno: 
Otevřeno 587 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dcera má několik exekučních příkazů. Došlo k tomu tak, že se dostala do spirály půjček. S ženou jsme jí pomohli s postupným splacením dlužných částek, nicméně několik poskytovatelů ji z důvodu neuhrazených a často naprosto šílených pokut a penále dostalo do této situace.
Mám podezření, že u některých došlo k tzv. prodání pohledávky a přestože byl dluh splacen původnímu poskytovateli, nový nabyvatel tento dluh drží jako aktivní.
Nevím co dál, zda všechny exekuční příkazy uhradit a následně vymáhat škodu v rámci soudního řízení nebo se snažit o nějakou dohodu s exekutorem.
Mockrát děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

v tomto ohledu je třeba mít za jisté, že opravdu stále dochází k vymáhání dluhu, který již byl zcela uhrazen (a to včetně jeho veškerého příslušenství – úroků z prodlení, náhrady nákladů soudního řízení, náhrady nákladů exekutora aj.).

Bohužel k hrazení oněch „šílených pokut“ se Vaše dcera zavázala a jelikož nehradila své závazky tak, jak měla – tedy řádně a včas, věřitelé samozřejmě v souladu s uzavřenými smlouvami uplatňují veškeré možné sankce.

Věřitelé samozřejmě i za trvání exekučního řízení mohou své pohledávky dále postoupit na jiného, avšak musí o tom dlužníka informovat (ať již původní, anebo nový věřitel). Samozřejmě otázkou v tomto ohledu je, zda si Vaše dcera přebírá veškerou jí zasílanou korespondenci.

Pokud tedy máte opravdu za to, že již splacený závazek je vymáhán opětovně, sdělte toto příslušnému soudnímu exekutorovi, předložte mu příslušné doklady, kterými platby prokážete, a žádejte věřitele (prostřednictvím soudního exekutora) o vysvětlení situace.