Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.756.767

Jak snížit odměnu exekutora exekutorovi u vysokého vymáhaného dluhu - postup, návod, informace

Odesláno: 
Otevřeno 475 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Lze žádat o snížení odměny exekutora? Né-li o úplné odpuštěni? Mám několik exekucí od roku 2011 kvůli nehodě s nepojištěným autem v roce 2008. Tři exekuce mám již zaplacené a zbývá poslední a to největší 960.000 Kč. Ty tři předchozí byly okolo 80ti tisíc.
Na exekucích jsem již zaplatil 875.000 Kč a když jsem psal exekutorovi aby mi poslal výpis kolik jsem zaplati, kam co šlo a kolik zbývá uhradit, tak mi volal s nepříjemnym tónem na co to chci vědět, co mám za lubem a zasypával nesmyslnýma otázkama. Po chvilce ujišťování že to je jen pro můj klid abych měl přehled, tak mi řekl, že tam není nikdo kdo by to teď spočítal, ale že zbývá cca 1milion korun. V tom šoku jsem řekl jak je to možné? Vždyť jsem zaplatil už přes 800.000 Kč. Tak mi lítostně oznámil že kvuli výši dluhu je odměna velká. Už ale neřekl kolik.
Na závěr jsem mu řekl že až to teda někdo spočítá, tak ať mi to pošle na e-mail. Během 5ti minut přišel e-mail ve kterém stálo: Zbývá vám uhradit cca 1.000.000 Kč. Je tohle normální? A druhá otázka.
Jde mu zkrátit odměnu, nebo ji odpustit kvúli výšce dluhu? Tato částka je likvidační a nemít přátele co mi dávaj svačinu tak bych již zde nebyl. Vím že můžu nahlédnout do spisu, ale na cestu přes celou republiku opravdu nemám finance navíc.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, k Vašemu prvnímu dotazu Vám sděluji, že postup soudního exekutora či spíše jeho zaměstnance rozhodně není v pořádku a odporuje mj. zákonné povinnosti soudního exekutora dbát ochrany práv účastníků řízení. Pokud Vám soudní exekutor nebo jeho zaměstnanec nechce sdělit přesnou výši Vašeho dluhu, doporučuji využít institutu nahlížení do spisu, což je Vaše zákonné právo. Ze spisu by mělo být zřejmé, jak velký je Váš dluh a z čeho se skládá. Pokud byste přesto nepochodil nebo nemáte dostatek finančních prostředků na cestu za soudním exekutorem, jak uvádíte, máte možnost obrátit se písemnou stížností na prošetření postupu soudního exekutora na dohledový orgán, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR, a který veškeré stížnosti musí prošetřit a případně soudního exekutora vyzvat k nápravě jeho postupu. K Vašemu druhému dotazu Vám sděluji, že výše nákladů soudního exekutora je dána vyhláškou č. 330/2001 Sb. , která v ust. § 6 odst. 1 platného znění stanoví, že odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky činí do 3,000.000 Kč činí 15%. Dále je k částce nutno přiznat hotové výdaje, které činí dle vyhlášky standardně 3.500,- Kč bez DPH (lze však za určitých okolností určit částku hotových výdajů vyšší i nižší). Soudní exekutor pak má právo i povinnost vymáhat náklady exekuce v takto stanovené výši, přesně určené a odůvodněné na základě Příkazu k úhradě nákladů exekuce, proti němuž je možno se bránit podáním námitek do 8 dnů od jeho doručení. Pokud nemáte žádný majetek nebo jen minimální, doporučovala bych Vám zvážit podání návrhu na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, kdy v případě, že by Vám bylo soudním exekutorem, případně soudem vyhověno, nehradíte za určitých okolností náklady exekuce žádné nebo jen v minimální výši. Návrh se podává písemně soudnímu exekutorovi.