Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.989.422

Navyšování úroků věřitelem z dluhu do doby zaplacení celé částky na exekučním příkazu věřitelem - je to zákonný a legální postup?

Odesláno: 
Otevřeno 663 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych se touto cestou zeptat, jestli má oprávněný nárok si navyšovat úroky na částce, kterou zadal k vymáhání exekutorskému úřadu?
Příklad je následující - oprávněný věřitel zadal případ exekutorskému úřadu dne 20/11/2017. Příkaz přišel v platnost 30/11/2017 na částku 307.243 Kč. Nicméně povinný neměl v ruce ještě tento exekuční příkaz, netušil, že oprávnění na něj podal exekuci a dne 1/12/2017 mohl oprávněnému peníze zaplatit.
Oprávněný uvedl částku 316.236 Kč, i když si byl vědom, že exekuční příkaz byl v procesu. Na můj dotaz, proč se částka liší téměř o 9 000 Kč, byla odpověď, že se jedná zákonné úroky.
Můj dotaz na Vás je, jestli má oprávněný skutečně nárok si po podání exekuce nárokovat další úroky nebo jestli se to dá kvalifikovat jako neoprávněné obohacení? Je částka na exekučním přikaze opravdu finální?
Předem Vám velice dekuji za Vaši odpoved,
S pozdravem
OS
 
Dobrý den,

platí, že úroky se počítají až do zaplacení dluhu.

Rozhodnutí nalézacího soudu ve věci vymáhání pohledávek typicky zní: Žalovaný je povinen uhradit žalovanému částku ve výši XY spolu se zákonným úrokem z částky XY ode dne DD. MM. RRRR do zaplacení“.

Jistina ve výši XY je neměnná, ovšem úroky z prodlení může věřitel požadovat až do doby úplného uhrazení jistiny.
Podáním návrhu na nařízení exekuce se nijak nároku na uhrazení úroku z prodlení netýká; takováto situace nastává pouze v rámci insolvenčních řízení, kdy zjištěním úpadku dlužníka se tzv. zastropují úroky a dále je nelze nově účtovat.