Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.711

Prodej nemovitosti v insolvenci z důvodu uspokojení zajištěného věřitele - může byt, dům odkoupit osoba blízká?

Odesláno: 
Otevřeno 1771 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
prosím o radu ohledně prodeje nemovitosti v insolvenci. Nemovitost se bude prodavat z důvodu uspokojení zajištěného věřitele.
Je prosim nějaká možnost aby si nemovitost odkoupil nědo z blíkeho okoli? Nemá osoba blízka předkupní právo o kterém mě měl informovat insolvenční správce a dát tak možnost k odkoupeni osobou blízkou? Kdo může výhadně disponovat s nemovitosti a rozhodovat kdy a za jakych okolnosti se nemovitost proda. Děkuji
 
Dobrý den,

žádné předkupní právo osoby blízké neexistuje a nikdy v právním řádu ani zakotveno nebylo. Předkupní právo mají mezi sebou vlastník stavby a vlastník pozemku, nevlastní-li oboje táž osoba, a od 01.01.2018 bude mít opět předkupní právo spoluvlastník nemovitosti.

Pokyn ke zpeněžení nemovitosti v tomto případě uděluje zajištěný věřitel insolvenčnímu správci, který je může odmítnout, odporují-li zákonným ustanovením.
Cena nemovitosti se zjišťuje primárně zpracovaným znaleckým posudkem a není-li možné danou nemovitost zpeněžit, cena se postupem času samozřejmě snižuje.

Dispoziční právo k majetku, který byl pojat insolvenčním správcem do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka a věřitel platně uplatnil zajištěné svého pohledávky tímto majetkem, má výlučně insolvenční správce. Nikdo jiný není oprávněn jakoukoliv smlouvu týkající se převodu vlastnictví k nemovitosti patně uzavřít – katastr nemovitostí by v žádném případě vklad práva nepovolil.

Zároveň upozorňuji, že pokud by chtěla Vaši nemovitost koupit osoba blízká, musí k tomu mít svolení insolvenčního soudu, když nabývání věcí v rámci insolvenčního řízení osobou blízkou vylučuje ust. § 295 insolvenčního zákona.
 
Dobrý den, děkuji za odpověď a rád bych se ještě zeptal zda přítelkyně nebo známy se bere jako osoba blízka. Také bych se rád zeptal co můžu ještě podniknout proti tomu aby nemovitost byla prodana prostřednictvimm realitni kanceláře a ja bych se musel s přítelkyni a rodinou vystěhovat. Úřední odhad je na 1,150.000, -Kč, požadavek zajistěneho věřitele 1,250.000, -Kč a častka nabizena známim 1,300.000, -Kč. Jěště dodam že podle insolvenčního správce má realitka podepsanou smlouvu na prodej nemovitosti. Může byt nemovitost prodana známemu vzhledem k tomu že nabízena částka je nejvýhodnější? Děkuji
 
Dobrý den,

přítelkyně definice osoby blízké zcela jistě naplňuje (dle ust. § 22 odst. 1 občanského zákoníku se má za to, že osobami blízkými jsou i osoby, které spolu trvale žijí). Nějaký Váš známý již tuto definici dle mne nenaplňuje, když osobou blízkou je mj. ta osoba, jejíž újmu byste považovat za újmu vlastní, což u pouhých „známých“ nebývá pravidlem.

Ohledně prodeje prostřednictvím realitní kanceláře a Vašeho vystěhování z nemovitosti po jejím prodeji: To, že se nemovitost prodává prostřednictví realitní kanceláře, je jen způsob, jaký zvolil insolvenční správce a zajištěný věřitel ohledně cesty zpeněžování. Tento způsob je v insolvenčních řízení ch všeobecně nejvhodnější.

Ohledně Vaší povinnosti vyklidit nemovitost: Jakmile bude nemovitost prodána (podepsána kupní smlouva a podán návrh na vklad vlastnického práva), budete vyzván k vyklizení nemovitosti, a to bez náhrady, když veškerá Vaše užívací práva k nemovitosti tím zaniknou. Povinnost vyklidit nemovitost je stanovena přímo v ust. § 285 odst. 2 insolvenčního zákona.

Insolvenční správce prodá nemovitost tomu kupujícímu, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Bude-li jím právě Váš známý, insolvenční správce nemovitost prodá právě jemu. Pokud o nemovitost má Váš známý faktický zájem, nechť zašle k rukám insolvenčního správce nabídku k odkupu nemovitosti, kterou sdělí svůj zájem o její koupit a nabídne příslušnou kupní cenu.