Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.756.785

Obnovení exekuce po ukončení insolvence, oddlužení, osobního bankortu - je to podle zákona?

Odesláno: 
Otevřeno 658 x
1 odpověď
 
V roce 2011 mi soud schválil insolvenční oddlužení (insolvenci) kterou jsem bez problémů doplatil v červnu 2016. V lednu 2017 jsem dostal fakturu od exekutora, který zastupoval jednoho z věřitelů na částku 7.986,- za náklady exekuce a tarifní odměnu.
Informoval jsem svého insolvenčního správce a ten mi řekl že to platit nemám, že tento dluh si měl exekutor přihlásit jako věřitel.
V únoru 2017 mi přišla výzva k úhradě (stále na 7.986,-), ale tu jsem si bohužel nevyzvedl, protože jsem tou dobou pracoval v zahraničí.
V listopadu 2017 mne zaměstnavatel informoval, že mi přišel exekuční příkaz na srážku ze mzdy na 15.125,- od jiného exekutora. Z platu mi bylo strženo 13.717,- a zbytek bude z další výplaty. Mám stále blokovaný účet na částku 15.125,- i po zaplacení. Otázka zní: Má exekutor právo požadovat své náklady i když si je mohl přihlásit jako věřitel do insolvence? Může jeden exekutor předat své pohledávky jinému exekutorovi a tím násobit částku?
Jak dlouho mi může exekutor blokovat účet po zaplacení?
A můžu se nějak bránit proti tomuto i když už je zaplaceno a peníze na právníka zrovna nejsou k dispozici?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, pokud měl soudní exekutor vůči Vám pohledávku na nákladech exekuce, mohl a měl při povolení Vašeho oddlužení podat přihlášku této pohledávky. Jestliže tak neučinil a byl-li jste po splnění oddlužení insolvenčním soudem k Vašemu návrhu osvobozen od placení neuhrazených pohledávek vzniklých do povolení oddlužení, nemá soudní exekutor oprávnění po Vás požadovat úhradu dlužných nákladů řízení, neboť jste byl od jejich úhrady osvobozen, byť by tato pohledávka nebyla do řízení přihlášena. Pak je třeba podat z tohoto důvodu návrh na zastavení exekuce. Pokud jste však návrh na osvobození nepodal a insolvenčním soudem osvobozen nebyl, neuhrazené pohledávky lze dále vymáhat. Dále obecně platí, že soudní exekutor, který má proti dlužníku (povinnému) pohledávku na svých nákladech vzniklých v exekučním řízení, může náklady vymáhat v rámci tohoto exekučního řízení. Není však vyloučeno, že v případě, že exekuce skončí jinak než vymožením, typicky zastavením na základě usnesení o zastavení exekuce, v němž je stanovena povinnost uhradit náklady, následně nechal pověřit soudem jiného soudního exekutora k jejich vymožení. Doporučovala bych Vám proto kontaktovat soudní exekutory, kteří proti Vám exekuce vedou a upřesnit si, o jaké pohledávky a oprávněné se jedná. K Vašemu dotazu ohledně blokace účtu uvádím, že soudní exekutor musí zrušit všechny exekuční příkazy, tj. i ten, který „blokuje“ účet bezodkladně po vymožení vymáhaného dluhu včetně nákladů. Opětovně bych doporučovala informovat se u soudního exekutora, zda se tak stalo a pokud ano, můžete žádat okamžité zrušení exekučního příkazu. Nebude-li Vám vyhověno, lze např. podat stížnost na postup soudního exekutora u dohledového orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR.