Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.835.807

Přednostní právo na splátky exekuce věřiteli - přečin z nedbalosti

Odesláno: 
Otevřeno 360 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
půjčila jsem větší částku peněz, ale nebyla mi vrácena, proběhl soud říjen 2016, kdy odsouzený dostal povinnost peníze vrátit a 300 hod. veřejně prospěšných prací s tím, že byl od r. 2013 v podmínce, která mu měla skončit 25.9.2015.
Měl proběhnout soud ohledně podmínky, ale doposud mě peníze nebyly vráceny ani nesplácí. S rozsudkem od soudu můžu požádat exekutora o spolupráci, ale byla jsem vždy odmítnuta s tím, že exekucí má asi 30 a když nemá trvalé bydliště, tak nemá význam exekuci zahajovat.
Chci se tedy zeptat, jak postupovat ohledně exekutorů a v případě, že bych měla to štěstí, jestli mám předností právo na splátky když se jedná o přečin z nedbalosti.
Děkuji Lenka
 
Dobrý den, dle ust. 28 zák. č. 120/2001 Sb. , exekučního řádu Exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu. Dle ust. § 30 tohoto zákona Exekutor může odmítnout provést požadovaný úkon jedině z některého z těchto důvodů: a) odporuje-li zákonu nebo právním předpisům, b) jestliže oprávněný nesložil přiměřenou zálohu na náklady exekuce, nejde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého dítěte. Z uvedeného plyne, že pokud povinný nesplní dobrovolně, o je mu uloženo exekučním titulem (např. rozsudkem soudu), může se oprávněný se obrátit na kteréhokoliv soudního exekutora v ČR a prostřednictvím exekučního návrhu jej požádat o provedení exekuce. Soudní exekutor Vás tak nemůže odmítnout, nejsou-li splněny podmínky ust. § 30 exekučního řádu, jak shora uvedeno. Je však třeba mít na paměti, že soudní exekutor může žádat zálohu na provedení exekuce a pokud bylo proti povinnému již zahájeno více exekučních řízení a dále víte, že má trvalé bydliště na ohlašovně, je možné, že soudní exekutor nic nevymůže a Vy o danou částku zálohy přijdete. To je třeba zvážit. Co se týče Vašeho dotazu stran přednostního práva, občanský soudní řád umožňuje částečné přednostní uspokojování některých pohledávek v případě srážek ze mzdy. Jedná se mj. o pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy.