Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.973

Exekuce - kdo je vyživovaná osoba? (je to i nestudující potomek pracují na dohodu?)

Odesláno: 
Otevřeno 1726 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
lze považovat za vyživovanou osobu dceru zaměstnankyně, které je 16 let, má ukončenu povinnou docházku, ale nikde nestuduje? Navíc dcera pracuje na DPP?
Děkuji.
 
Dobrý den,

za nezaopatřené dítě (a tedy dítě vyživované) se považuje vlastní či osvojené dítě do skončení povinné školní docházky a dítě, které není schopno se samo živit, jestliže (i) se soustavně připravuje na své budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo (ii) z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Tuto definici dcera Vaší zaměstnankyně nenaplňuje.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení. Tuto definici dcera Vaší zaměstnankyně taktéž nenaplňuje.

Mám tedy za to, že dceru Vaší zaměstnankyně nelze považovat za osobu, již je Vaše zaměstnankyně povinna výživou.