Počet stránek ve webu: 40.337

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.245.844

Co dělat po ukončení exekuce - potvrzení bezdlužnosti od exekutora?

Odesláno: 
Otevřeno 1455 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
kamarádka 2012 ručila na půjčku a dostala se tak až k exekutorům a protože vlastní byt napůl s maminkou, tak i k "exekuci prodejem". S exekutorem se domluvila na splátkách, které řádně platila. Nyní má již vše zaplaceno.
Chtěla bych se zeptat, co by teď měla udělat. Má požádat exekutora o potvrzení bezdlužnosti? Jak zjistí, že opravdu nedluží ani korunu? A jak se vyřeší na katastrální úřadu zrušení exekuce prodejem? Děkuji za informaci a omlouvám se za laický slovník v dotazu.
V problematice se nevyznám a chtěla bych jí pomoc, do problému se "nedostala" dobrovolně.
Ale nevědomost neomlouvá.
 
Dobrý den, v případě, že exekuce skončila (v tomto případě vymožením), platí dle ust. § 46 odst. 8 zák. č. 120/01 Sb, exekučního řádu, že po skončení exekuce podle odstavců 2 a 6 a § 55 zašle exekutor oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích (seznamech) vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost; oznámení není rozhodnutím. V oznámení označí také exekuční příkazy, jejichž účinky skončením exekuce podle § 47 odst. 7 zanikly. Na žádost zašle toto oznámení neprodleně rovněž účastníkům řízení. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že předmětné oznámení se doručuje mj. katastru nemovitostí, který ex lege (ze zákona) poznámku o vedení exekuce a vydaném exekučním příkazu vymaže. A dále, jelikož je povinný (Vaše kamarádka) účastníkem řízení, může podat žádost o zaslání oznámení o skončení exekuce příslušnému soudnímu exekutorovi. V praxi bych doporučovala nejprve si telefonicky ověřit, zda již bylo skutečně vymoženo veškeré dlužné plnění včetně nákladů, a tedy exekuce skončena, a následně si podat uvedenou žádost adresovanou příslušnému soudnímu exekutorovi.