Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.765.896

Snížení splátky insolvence na neschopence, v pracovní neschopnosti, DPN

Odesláno: 
Otevřeno 383 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
od 2/2016 mám povoleno oddlužení s tím, že každý měsíc mi odchází max. částka 6500 Kč. (přesně uvedeno v rozsudku, že maximálně 6500 -Kč).
Teď jsem byla v dočasné pracovní neschopnosti DPN více než měsíc. Strhnou mi celou částku nebo může být nějakým způsobem pokrácena?
V soudním rozhodnutí mám, že dvakrát do roka mám dokládat insolvenčnímu správci a soudu přehled svých příjmů za předešlých 6 měsíců.
Přehled příjmů jsem, ale doposud nikomu nepředkládala ani insolvenční správce po mě nic takového nevyžadoval.
Sdělení správce o plnění oddlužení probíhá jednou ročně a letos (2017) již z jeho strany proběhlo a vše v pořádku. Může mi soud zrušit insolvenci z důvodu že jsem doklady již několikrát nedoložila? Informovali by mě ať doložím ihned zpětně? Nebo by hned zrušili? Děkuji za Vaši odpověď
 
Dobrý den,

zde záleží na tom, jak konkrétně ve věci srážek rozhodl soud. Pokud jste si žádala o tzv. fixní srážku (nižší než zákonnou srážku ze mzdy), a ta Vám byla povolena právě ve výši 6 500,00 Kč měsíčně, tak platí, že každý měsíc Vám tato částka bude sražena a k žádnému krácení docházet nebude.
Pokud soud výrok formuloval jinak, bude se řídit dle usnesení soudu.

Povinnost dlužníka předkládat soudu 2x ročně přehled veškerých jeho příjmů je zakotven přímo v zákoně, a to v ust. § 412 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona, a to vždy k 15.03. a 15.09. každého roku, přičemž pokud dlužník neplní své podstatné povinnosti, může soud v souladu s ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona jeho oddlužení zrušit. Povinnost předkládat přehledy příjmů bývá uvedena i v usnesení, kterým bylo schváleno Vaše oddlužení plněním splátkového kalendáře. V případě předkládání přehledu příjmů však soud obvykle dlužníka ještě písemně vyzve.

Na Vašem místě bych soudu předložila nyní přehled Vašich příjmů za posledních 12 měsíců a dále jej svědomitě předkládala v souladu se zákonem.