Počet stránek ve webu: 39.781

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.822.914

Soupis majetku kde se dlužník občas zdržuje, ale nemá trvalý pobyt, trvalé bydliště

Odesláno: 
Otevřeno 293 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám více exekucí z toho splácím řádně dvě.
Je možné aby další exekutor vstoupil do bytu kde nemám trvalé bydliště - jen se občas zdržuji začal nebo spíše požadoval vstup do bytu a chtěl dělat soupis meho majetku.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, ano, tento postup je dle zákona možný, avšak vždy musí soudní exekutor provádět audiovizuální záznam prohlídky, dle něhož je pak následně možno dohledovým orgánem zjišťovat případnou nezákonnost jeho postupu: Dle ust. § 325a o. s. ř. Vyžaduje-li to účel výkonu rozhodnutí (exekuce), je ten, kdo provádí výkon, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného a prohlídku bytu (sídla) a jiných místností povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj majetek; za tím účelem je oprávněn zjednat si do bytu nebo do jiné místnosti povinného přístup, popřípadě uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít. Dle ust. § 325b ods. 3 o. s. ř. O průběhu prohlídky bytu a jiných místností ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, pořídí zvukově obrazový záznam. O tom musí být přítomné osoby poučeny při zahájení prohlídky. Dle ust. § 326 o. s. ř. soud (exekutor) v bytě (sídle) povinného nebo na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného spolu s náklady výkonu rozhodnutí (exekuce). Sepsány budou především věci, které povinný může nejspíše postrádat a které se nejsnáze prodají; věci, které se rychle kazí, budou sepsány, jen není-li tu dostatek jiných věcí a lze-li zajistit jejich rychlý prodej mimo dražbu. Sepsány nemohou být movité věci, které tvoří příslušenství nemovité věci. Dle ust. § 11 odst. 1 zák. č. 119/2001 Sb. Postihují-li exekuce souběžně stejnou movitou věc povinného, provede se ta exekuce, v níž byla tato věc nejdříve sepsána; řízení v ostatních exekucích se ohledně této věci dnem právní moci jejich nařízení přerušují.