Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.926

Více exekucí a srážky výživného, alimentů - postup

Odesláno: 
Otevřeno 1329 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
pokud má zaměstnanec více exekučních příkazů, přičemž první do organizace přijde 22.11.2016 a jedná se o nepřednostní pohledávku, následující přijde 6.4.2017 a jedná se o výživné a dlužné výživné.
Jak se bude postupovat ve srážení těchto pohledávek?
Bude se srážet pouze výživné nebo ze druhé třetiny výživné a z první třetiny nepřednostní pohledávka?
Děkuji
 
Dobrý den,

pořadí pohledávek ve smyslu ust. § 280 odst. 3 občanského soudního řádu se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí.

Přednostní pohledávky mají prioritní povahu ve druhé třetině.

Nepostačí-li částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Nebylo-li by však částkou sraženou z druhé třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sražená z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků.

Domnívám se, že ve Vámi nastíněném případě se bude srážet ve druhé i první třetině pouze na výživné a až bude dlužné výživné uhrazeno, tak až poté bude moci z první třetiny uspokojovat nepřednostní pohledávku (ři její část, pokud běžné výživné činí více než druhá třetina).