Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.176.202

Jak zrušit zápis exekuce na katastru nemovitostí - postup, návod

Odesláno: 
Otevřeno 3129 x
1 odpověď
 
Prosím u svého jména na katastru nemoviotstí ČR mám uvedeno zahájení exekuce, vše mám zaplacené exekuci již nemám, jak zažádat o vymaz tohoto údaje.
Děkuji
 
Dobrý den,

dle pokynu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k realizaci exekučního řádu v katastru nemovitostí platí, že poznámku o zahájení exekuce katastrální úřad vymaže zejména na základě
a) pravomocného usnesení o zastavení exekuce vydaného soudem nebo exekutorem,
b) oznámení exekutora o skončení (provedení) exekuce; oznámení v listinné podobě musí být opatřeno razítkem se státním znakem,
c) pravomocného usnesení, kterým exekutor rozhodl podle ustanovení § 44 odst. 4 exekučního řádu o tom, že se zákaz podle ustanovení § 44a odst. 1 exekučního řádu vztahuje pouze na část majetku povinného.

Požádejte soudního exekutora o doručení pravomocného usnesení o zastavení exekuce Katastru nemovitostí, pokud tak již exekutor neučinil sám.