Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.769.701

Náhada škody rozsudkem poškozenému a insolvence pachatele trestného činu - musí pachatel škodu uhradit?

Odesláno: 
Otevřeno 244 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Bývalý manžel mne napadl. Rozsudkem mu bylo uloženo 2 roky s podmínkou 12 měsíců a zaplatit mi újmu na zdraví ve výši 40.000 Kč.
Rozsudek nabyl právní moc v červenci 2017, dosud nezaplatil a v září 2018 šel do insolvence.
Děkuji za odpověď a zdravím.
 
Dobrý den,

pohledávky na náhrady škody na zdraví se nemusí do insolvenčního řízení přihlašovat přihláškou pohledávky a tedy nevztahuje se na ně propadná lhůta stanovená soudem pro přihlašování pohledávek.

Tento typ pohledávky je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ust. § 169 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, přičemž tento typ pohledávek je třeba uplatnit u osoby s dispozičním oprávněním – tedy v tomto případě insolvenčního správce Vašeho bývalého manžela.

Pro tento úkon vydalo s účinností od 01.07.2017 Ministerstvo spravedlnosti závazný formulář „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“, který najdete na webové stránce https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.

Tento vyplněný formulář s Vaším úředně ověřeným podpisem je třeba doručit insolvenčnímu správci, spolu s kopií dokumentu prokazujícího Váš nárok (v tomto případně pravomocný rozsudek soudu). Tento typ pohledávky bude hrazen přednostně, před pohledávkami ostatních „běžných“ věřitelů.