Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.108

Náhada škody rozsudkem poškozenému a insolvence pachatele trestného činu - musí pachatel škodu uhradit?

Odesláno: 
Otevřeno 333 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Bývalý manžel mne napadl. Rozsudkem mu bylo uloženo 2 roky s podmínkou 12 měsíců a zaplatit mi újmu na zdraví ve výši 40.000 Kč.
Rozsudek nabyl právní moc v červenci 2017, dosud nezaplatil a v září 2018 šel do insolvence.
Děkuji za odpověď a zdravím.
 
Dobrý den,

pohledávky na náhrady škody na zdraví se nemusí do insolvenčního řízení přihlašovat přihláškou pohledávky a tedy nevztahuje se na ně propadná lhůta stanovená soudem pro přihlašování pohledávek.

Tento typ pohledávky je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ust. § 169 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, přičemž tento typ pohledávek je třeba uplatnit u osoby s dispozičním oprávněním – tedy v tomto případě insolvenčního správce Vašeho bývalého manžela.

Pro tento úkon vydalo s účinností od 01.07.2017 Ministerstvo spravedlnosti závazný formulář „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“, který najdete na webové stránce https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.

Tento vyplněný formulář s Vaším úředně ověřeným podpisem je třeba doručit insolvenčnímu správci, spolu s kopií dokumentu prokazujícího Váš nárok (v tomto případně pravomocný rozsudek soudu). Tento typ pohledávky bude hrazen přednostně, před pohledávkami ostatních „běžných“ věřitelů.