Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.132.473

Insolvence a trvalý pobyt, bydliště dlužníka - vliv

Odesláno: 
Otevřeno 921 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
uvažuji nad insolvencí, a to z důvodu toho, že jsem díky zdravotnímu stavu přišel o práci. Nyní mám jinou, ale mám menší výdělek. Mezitím jsem byl cca 4 měsíce v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce ČR, tedy ÚP ČR a tam začaly problémy se splácením. Zjišťoval jsem si nějaké informace, po předběžném odhadu mých závazků a příjmu vyplynulo, že bych zvládl splatit 100% za cca 2 roky, s tím, že mám dvě možnosti - a tou druhou možností je požádat o nižší, pevnou, splátku a uvést důvody. Zde je kámen úrazu.
Mám sice trvalý pobyt neboli trvalé bydliště v bytě v jiném městě, než zaměstnání, smlouvu mám o podnájmu, avšak z důvodu dojíždění do práce jsem se částečně přestěhoval jinam. V bytě, kde mám TP mám aktuálně minimum věcí a do konce roku už tam nebudu vůbec. Brání mi v tom jedna věc, a tou je to, že majitel v novém bytě se vyhýbá tomu mi dát nájemní smlouvu. Mohl bych soudu doložit výpisy z účtu, ale to asi nebude stačit. Jde mi o to, že při případném schválení insolvence mi zbyde cca 9200 Kč, což bych při opravdu velké skromnosti snad i přežil. Problém je v tom, že na některé směny musím dojíždět autem, páč mám nástup i ve 3 ráno, kdy nic nejede, končívám i po půlnoci, kdy opět nic nejede, tím pádem už mám vyšší náklady (pojistka, opravy, PHM), občas (2x - 3x do měsíce) na brigádu, cca 90 km, když to jde, tak vlakem, když však je zpoždění, tak mívám nástup i v noci, kdy samozřejmě musím opět autem). Další věcí je má práce, kde je vyšší riziko, že způsobím škodu zaměstnavateli, sice mám pojistku "na blbost", ale pořád je tam nějaká spoluúčast, minimálně však 2000 Kč, a to si nebudu moct v případě nějaké nehody dovolit. Jak v tomhle případě postupovat? A další dotaz, pokud se doručí ke KS návrh na povolení oddlužení, kde bude uveden návrh na nižší částku srážky, postupuje soud stejně rychle, tj. do pár hodin, pokud bude vše formálně správně vydá vyhlášku o insolvenčním řízení, kterou uvede v insolvenčním rejstříku? Jde mi o to, že už mi do datové schránky přišel platební rozkaz na základě návrhu jednoho z věřitelů, podal jsem sice odpor, čímž jsem získal trochu času, ale i tak toho času asi už moc nemám...

Předem děkuji za odpověď
 
Dobrý den

pokud se domníváte, že jste schopen uhradit 100 % svých závazků za 2 roky, je možné požádat soud o takovou výši splátky, kterou dluh rozložíte do 5 let a věřitelům tak uhradíte 100 % jejich pohledávek také (tzn. celkový dluh rozpočítejte na 60 měsíců a v každém měsíci přičtěte částku 1.089,- Kč jako odměnu insolvenčního správce). V takovém případě, dle mého názoru, bude dostačovat, že návrh na stanovení nižších než zákonem stanovených srážek ze mzdy odůvodníte právě nutností dojíždění do zaměstnání automobilem.

Ohledně zahájení insolvenčního řízení platí ust. § 101 insolvenčního zákona, tedy že soud musí vydat vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení do 2 hodin od obdržení insolvenčního návrhu, a to pouze v rámci pracovní doby soudu.

Upozorňuji však, že od 01.07.2017 nemůžete návrh na povolení oddlužení podat sám; návrh smí podat na základě udělené plné moci pouze tzv. akreditovaná osoba (https://sako.justice.cz) anebo advokát / notář / insolvenční správce (https://vesta.justice.cz).