Počet stránek ve webu: 41.304


Z DŮVODU DOVOLENÉ (1.-31.7.2022)
DOTAZY NEJSOU PŘIJÍMÁNY.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.877.759

Průběh dědického řízení při exekuci na dědice

Odesláno: 
Otevřeno 3932 x
1 odpověď
 
Průběh a postup exekutorů při dědickém řízení.
Jsem jediný dědic po zemřelém otci, ale bohužel mám neznámý počet exekucí, jako i moje manželka, která v současné době některé exekuce splácí i za mne ze své mzdy.

Předmětem dědického řízení které bude probíhat je:
1. finanční hotovost na účtech
2. nabourané auto - zůstatková hodnota cca 20.000 Kč
3. byt v osobním vlastnictví
4. ostatní věci zařízení domácnosti – opotřebované
5. osobní věci

Jak probíhá dědické řízení v případě exekucí:
Je notář povinnen zjistit přehled všech mých dluhů a exekucí (a to včetně již splacených? A to i manželky která sice nebude dědit ale jsou jí strhávány moje exekuce – jestli to má nějaký vliv).
Případně kde si já mohu zjistit přehled všech svých dluhů a exekucí abych mohl vše řešit a z dědictví splatit. Registrů dlužníků prý existuje několik a nemám tedy jistotu že zjistím já jako soukromá osoba celý přehled.
Mohou exekutoři okamžitě jakmile se na ně notář obrátí s dotazem o přehled mých exekucí neohlášeně přijet na místo trvalého bydliště zemřelého a zapečetit byt včetně garáže kde je nabourané auto? Do bytu se musí chodit kvůli údržbě apod.
Kdo bude dělat odhad majetku a bytu, aby byl spravedlivý a exekutoři zejména nemovitost neohodnotili nízko a tím mne jako dědice poškodili a tak nebudu mít na zaplacení exekucí?
Případně pokud by exekuce nepokryla hotovost na účtech zemřelého otce, budu muset prodat byt a auto a kdo v tomto prodej bytu a auta bude zajišťovat, nebo toto půjde do dražby? Ale kdo zajistí spravedlivý proces dražby opět dle výše uvedeného podhodnocení ceny majetku ze strany exekutorů.
Mají exekutoři po ukončení exekuce – splacení zaslat dlužníkovi doklad o ukončení exekuce?
Případně mohu dědictví odmítnout z důvodů mých exekucí ve prospěch mého nezletilého syna který bude mít ustanoven opatrovníka a případně on by pak za mne splatil exekuce neboť majetek po zemřelém otci by se v klidu prodal za plnohodnotnou cenu?
Nebo to řešit dohodou u notáře?
Exekutor mi vyměřil kromě dluhu na alimentech ve výši 90.000 Kč, které jsem nemohl splácet náklady exekutora 50.000 Kč tj. celkem 140.000 Kč Přičemž cca 3 rozhodnutím ze stejného data vyměřil poplatky i za úkony které předjímal, tj, zabavení majetku, úschova apod. Dlužné alimenty splácím a bylo dohodnuto s exekutorem i matkou, že pokud ona potvrdí že dluh řádně platím, již cca 1 rok, že ona to exekutorovi oznámí, exekutor exekuci zastaví když zaplatím základní poplatek cca 7500 Kč. Jak se mohu bránit proti poplatku exekutora za to co nevykonal a sazbě odporujícím dobrým mravům dělá poplatek exekutorovi více jak polovina dluhu? A jak mám postupovat jestliže matka slib nedodržela a nekoná ještě mám blokovaný řidičák přičemž ho potřebuji ke své práci a vychovávám ještě další 2 nezletilé děti?
 
Dobrý den, k Vašim dotazům uvádím následující: 1. počet exekucí lze nejúplněji zjistit v Centrální evidenci exekucí provozované Exekutorskou komorou (více na http://www.ceecr.cz), 2. na dědické řízení Vaše exekuce vliv nemají, jde o samostatné řízení, 3. exekuce na Váš majetek nabytý z pozůstalosti mohou proběhnout až po skončení dědického řízení, 4. exekuční řízení probíhá vždy podle zákonů, z nichž musí exekutor vycházet (zejm. zák. č. 120/2001 Sb. , zák. č. 99/1963 Sb.), které upravují rovněž stanovení ceny dražených věcí, resp. pořadí a způsob, jak je možno exekuci provádět, 4. oznámení o skončení exekuce se účastníkům řízení zasílá jen na jejich žádost, 5. odmítnutí dědictví v exekuci či jeho "převedení" na třetí osobu by bylo spíše v rozporu s požadavkem zákazu nakládat v exekuci se svým majetkem, tuto otázku však soudy posuzují různě; 6. náklady exekutora jsou určeny vždy v Příkazu k úhradě nákladů exekuce, v němž musí exekutor své náklady odůvodnit, dlužník se může bránit podáním námitek, o nichž rozhoduje příslušný soud, 7. jako účastník exekučního řízení můžete podat návrh na jeho zastavení s uvedením důvodů, v případě ŘP, pokud prokážete, že jej pořebujete ke své práci, exekuční příkaz na něj vydaný bude zrušen. Závěrem Vám vzhledem ke komplexnosti Vašeho problému mohu jen doporučit obrátit se v dalším o právní pomoc na advokáta (http://www.advokatikomora.cz).