Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.248.768

Odmítnutí dědictví a exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 1093 x
1 odpověď
 
Přeji pěkný den,
prosím Vás o radu, pokusím se to klubko dotazů a problému nějak jednoduše nastínit.
Dcera po mém otci (jejím dědovi), byla závětí určená jako jediný dědic. Což je jeden jeho důchod a pohledávka na 158.000 Kč. Sice již byl vynesen trest a určeno, že viník dluží, ale tuto částku je pak potřeba vymoci v soudním sporu, viník se odvolal. Takže první otázka zní, jaká je hodnota pohledávky, kolik jde do dědictví?
Po otci jsou tři nezpochybnitelní dědici, dva se zřekli, ale jeden chce svůj podíl tj. asi 1/12.
Od notáře jsme se dozvěděli, že by musela dcera vyplatit jednorázově tuto 1/12, bez ohledu na to zda bude úspěšná v soudní při proti viníkovi a bez ohledu na její náklady. Pochopitelně se zde nabízí jednoduché řešení, toto dědictví odmítnout, ale... já jako jeden z nezpochybnitelných dědiců, bych dědila tuto pohledávku a na mě je vedena exekuce.
Druhá otázka tedy zní pokud bych pak já odmítla dědictví, vystavila bych se postihu za krácení dlužníka?
Třetí otázkou je zda, pokud dcera, dědictví přijme a nechce řešit žádné soudní tahanice s nejasným výsledkem a s náklady na soudní řešení a strávený čas, nervy, je možné tuto pohledávku dát nějaké charitativní organizaci s šikovnými právníky?
Děkuji.
 
Dobrý den,
pokusím se Vám odpovědět postupně.

1) Pokud zůstavitel sepsal závěť a v ní vynechal nepominutelné dědice, takovýmto dědicům (děti zůstavitele a jejich případní potomci, pokud již dítě zůstavitele zemřelo) náleží alespoň ¼ jejich zákonného dědického podílu a jsou-li nezletilí, tak ¾ jejich zákonného dědického podílu. Měl-li tak Váš otec tři děti, každému náleží nepominutelný podíl ve výši 1/12 dědictví (samozřejmě pokud se jej jednotlivě nevzdají).

2) Při zjišťování aktiv dědictví je třeba jednotlivé položky prokázat. Z Vašeho popisu není zřejmé, v jaké konkrétní fázi se řízení ve věci vymáhání pohledávky nachází (tj. zda je pravomocné či nikoliv). Pokud dosud neexistuje žádné pravomocné rozhodnutí o tom, že zůstavitel měl pohledávku za „viníkem“, argumentovala bych, že není možné určit existenci, natož výši tvrzené pohledávky.

3) Pokud by dcera dědictví jako celek odmítla, nastoupí zde zákonná dědická posloupnost, tj. tři zákonní dědicové budou dědit rovným dílem (každý 1/3). Každý z nich však má opět možnost dědictví odmítnout. Odmítnou dědictví nemůže pouze dlužník v insolvenčním řízení, který k takovému kroku potřebuje souhlas insolvenčního správce.

4) Existuje mnoho společností, které se zabývají odkupem pohledávek; bez absolutní znalosti charakteru pohledávky nejsem schopna odhadnout možný zájem o odkup pohledávky. Není mi však známo, zda existuje jakákoliv nezisková organice, která by byla ochotna pohledávku tzv. převzít; domnívám se, že nikoliv, jelikož by to odporovalo účelu a smyslu charitativní organizace. Pokud by však dcera dědictví přijala, bude muset i tak „vyplatit“ jednoho ze zákonných dědiců, který se svého podílu nevzdal.