Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.828.174

Ztráta zaměstnání v době oddlužení a placení alimentů, výživného - správce si přednostně strhává svou odměnu

Odesláno: 
Otevřeno 603 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem v insolvenci, mám zaplaceno 80% dluhů a rok do konce insolvence. Přišel jsem ze zdravotních důvodů o práci, a hned tak nějakou nenajdu.
Je možno z těchto důvodů insolvenci předčasně ukončit?
A také platím alimenty, soud určil že je má platit správce, když jsem teď bez práce správci chodí málo peněz, stačí to pouze na ty alimenty, ale správce si nejprve pokryje sám sebe a alimenty tím pádem neposílá, může si to dovolit?
Alimenty jsou vedeny jako přednostní pohledávka.
 
Zdravím Vás, jediný případ, kdy zákon počítá s předčasným ukončením oddlužení je skutečnost, že dlužník uspokojí 100% pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Jinak to možné není. Z Vaší situace však existuje řešení, a to v podobě navýšení příjmů dlužníka formou darovací smlouvy od kohokoli, kdo je Vám ochoten na Vaše oddlužení přispět, a to každý měsíc částkou uvedenou v darovací smlouvě či smlouvě o důchodu. Dle ust. § 391 odst. 2 insolvenčního zákona (zákon 182/2006 Sb) však musí být podpisy dárce i dlužníka úředně ověřeny a dárce by měl být solventní, což znamená, že by sám neměl být v oddlužení ani by na jeho majetek neměla být uvalena exekuce. Jen dodávám, že je nutné Vaše příjmy navýšit do té míry, aby bylo uhrazeno veškeré dlužné i běžné výživné a rovněž je nutné v plné výši uhradit i odměnu insolvenčního správce a rovněž i případný dluh na této odměna a současně je nutné uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů dlužníka ve výši alespoň 30% přihlášených pohledávek. Jen dodávám že dárcem nemusí být jen rodinný příslušník, ale i kamarád, přítelkyně či kolega v práci, který však musí být solventní. Pro úplnost uvádím, že je možné mít uzavřených i více darovacích smluv či smluv o důchodu s více různými dárci.