Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.015

Exekuce nájemníka, nájemce a exekuce nábytku, doložení vlastnictví věcí a návrh na vyškrtnutí ze soupisky exekutora

Odesláno: 
Otevřeno 496 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem pronajímatelem bytu. Byt jsem pronajal nájemci už zařízený mým vlastním nábytkem. Při sepisování nájemní smlouvy byl každý kus nábytku do smlouvy zapsán, stav bytu byl natočen na video a záznam je přílohou nájemní smlouvy.
Nájemce je nyní v exekuci a exekutor označil můj nábytek do exekuce. Chci teď podat návrh na vyškrtnutí mého nábytku ze soupisu.
Stačí jako důkaz vlastnictví věcí ona nájemní smlouva s videozáznamem, nebo je opravdu třeba doložit nabytí každého kusu nábytku kupním paragonem?
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, kupní smlouva a doklady o vlastnictví nábytku v úředně ověřené kopii by byly lepší, ale dle mého názoru pochopitelně stačí i nájemní smlouva s videozáznamem. Jen je nutné zabezpečit, aby s videozáznamem nebylo manipulováno. Jen doplňuji, že návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu je nutné podat do 30 dní ode dne, kdy jste se o zabavení svých věcí dozvěděl a dodávám, že pokud byly zabaveny věci, které nelze zabavit ani povinnému dle ust. § 321 a 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), je to dokonce důvodem pro zastavení exekuce ohledně těchto věcí dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu a pro Vás pochopitelně argument navíc.