Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.306.996

Nevyzvednutí rozhodnutí o exekuci - kde zjistit celkový vymáhaný dluh?

Odesláno: 
Otevřeno 407 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
synovi zablokovali bankovní účet v důsledku exekuce, má bezdomovecký trvalý pobyt na Městském úřadě, tedy MěU.
Poštu si nevybírá. Dopis pošta vrátila.
Syn poslal doporučeně žádost na exekuční úřad o znovuzaslání dokumentu týkající exekuce na korespondenční adresu. Zároveň kontaktoval exekuční úřad emailem, kde mu bylo odpovězeno, že mu doklady opětovně nepošlou.
Kde tedy může zjistit jakou částku vlastně dluží a další informace, které se týkají této exekuce?
děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, mám za to, že pokud syn ví, který exekutorský úřad exekuci vymáhá, stačí zaslat exekutorovi žádost o vyčíslení celkové vymáhané částky. Exekutor tyto informace Vašemu synovi coby povinnému sdělí, popřípadě se může Váš syn s exekutorem rovněž zkusit domluvit, zda by mohl nahlédnout do exekučního spisu v jeho věci.