Počet stránek ve webu: 40.452

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.408

Rozdělení dluhů po rozvodu manželství soudně - bývalá manželka nesplácí dluhy a hrozí exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 585 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
s bývalou manželkou máme společnou půjčku od Cetelem.
Bývalá manželka přestala platit splátky, kdy já jsem jí polovinu každý měsíc posílal na její účet. Společnost mě kontaktovala jako spoludlužníka, protože exmanželka se společností ani se mnou nekomunikuje.
V mé současné finanční situaci nelze částku cca 140.000 Kč doplatit.
Lze soudní cestou docílit rozdělení zbývající částky mezi mne a mojí exmanželku?
Společnost se ohradila, že to nelze, je to pravda? Obávám se exekuce. Exekuce na plat formou srážek. Obstavení účtu? Mobiliární exekuce?
Společnost mi nechce ani jednu z možností sdělit, prý "záleží" na exekutorovi jakou možnost si vybere. Jsem si vědom, pozice dlužníka a pokud by došlo ke srážkám ze mzdy polovičním dílem u nás obou, bylo by to pro mne adekvátní řešení.
Děkuji.
 
Zdravím Vás, pokud jste spoludlužníkem tak to znamená, že společnost může dluh vymáhat buď po obou dlužnících současně, nebo jen po jednom z nich, zpravidla po tom solventnějším či chcete-li slušnějším. Mám za to, že tento závazek již rozdělit nelze, tedy pokud již máte vypořádané společné jmění po rozvodu. V opačném případě by to šlo, pokud po rozvodu nemáte vypořádané SJM a od právní moci rozsudku o rozvodu neuplynuly 3 roky, tak je však nutné podat žalobu k soudu o vypořádání SJM.
K exekuci uvádím, že pokud dá společnost návrh na porovedení exekuce k soudnímu exekutorovi, tak to jakým způsobem bude exekuce provedena již neovlivní společnost coby oprávněný, ale je to zcela na exekutorovi, neboť je to on, kdo tuto pohledávku vymáhá po povinném. Proto lze nařídit exekuci i vícero způsoby provedení exekuce současně, například srážkami ze mzdy a blokací účtu. Proto pokud exekuci očekáváte bude nejlepší se v práci dohodnout na výplatě mzdy v hotovosti nebo na poštovní poukázku, čímž docílíte toho, že Vám mzdy nebude chodit na účet, který bude blokovat exekutor a Vy budete mít z čeho žít. Pro úplností uvádím, že výše srážek ze mzdy závislí na výši mzdy a nikdy nelze u dvou povinných dosáhnout toho, aby srážky ze mzdy byly ve stejné výši. Jedinou Vaší možností by eventuálně bylo, poté co bude dluh doplacen vymáhat po Vaší bývalé manželce tu částku, kterou jste společnosti uhradil Vy, zde mám na mysli, že Vy uhradíte 85% dluhu a Vaše bývalá manželka 15% dluhu, tak Vy poté po ní můžete vymáhat 35% dluhu jako náhradu škody. Je tomu tak proto, že jste dva spoludlužníci a každý by měl hradit svoji polovinu dluhu.