Počet stránek ve webu: 39.637

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.764.618

Exekuce po ukončení insolvence - věřitel se nepřihlásil do insolvence a vymáhá dluh po ukončení oddlužení

Odesláno: 
Otevřeno 653 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2013 vstoupil přítel do insolvence a po 4 letech, tj. v roce 2017 doplatil 100% dluhy věřitelům, kteří se přihlásili. Byla mu tedy ukončena insolvence předčasně soudem v Praze že je oddlužnen.
Teď nám ale přišla opět exekuce od věřitele který se do insolvence nepřihlásil a to z roku 2008 soudem v Plzni.
Je možné se nám bránit. Moc děkuji za odpovéd.
 
Zdravím Vás,
pokud přítel oddlužení splnil a soud jej osvobodil od placení pohledávek, tak k exekutorovi, který vymáhá pohledávku před úpadkem podejte návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). s tím, že přítel byl v oddlužení, které splnil a byl od placení pohledávek před úpadkem soudem pravomocně osvobozen, kdy jako důkaz přikládáte kopii usnesení o splnění oddlužení a osvobození od placení pohledávek nezahrnutých do insolvenčního řízení.
S ohledem na skutečnost, že se oprávněný coby věřitel dlužníka do insolvenčního řízení nepřihlásil není možné tuto pohledávku po dlužníku coby povinném již vymáhat formou exekuce a zde můžete i citovat zákonná ustanovení insolvenčního řízení v usnesení o osvobození dlužníka od placení pohledávek. S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy máte, za to, že v tomto případě je tu dán zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu a z tohoto důvodu tedy navrhujete i zastavení exekuce.