Počet stránek ve webu: 39.819

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.831.096

Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekutora - vzor, formulář, tiskopis

Odesláno: 
Otevřeno 1257 x
1 odpověď
 
Jak správně sepsat a jak odeslat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu?
Exekutor zabavil mé věci i když mám na ně doklad se svým jménem a byl mu předložen. Exekutor se vymluvil, že jsem doklad našla pozdě že soupis ukončil. Věci odvezl. Návrh jsem odeslala doporučeně. Stačí to? Nemůže to exekutor zatajit? Že mu poštou nic nepřišlo. Jeho chování bylo velice arogantní.
Chci na něj podat stížnost.
Děkuji za radu
 
Zdravím Vás, v návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu dle ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu, bude nutné popsat, kdy jste se jako vlastník zabavených věcí o zabavení svých věcí dozvěděla a že tímto podáváte návrh na vyškrtnutí zabavených věcí ze soupisu, kdy zabavené věci bude nutné popsat tak, aby nebyly zaměnitelné s jinými zabavenými věcmi a současně bude nutné doložit úředně ověřené kopie dokladů, o tom, že zabavené věci nepatří povinnému, ale Vám. Těmito doklady jsou zejména smlouvy, faktury, dodací či záruční listy. Jen dodávám, že návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu je nutné podat do 30 dní ode dne, kdy se vlastník zabavených věcí dozví o jejich zabavení, a že tuto lhůtu nelze prominout. Jen dodávám, že návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu je nejlepší do sídla exekutora zaslat doporučeně s dodejkou, neboť se Vám od pošty vrátí doručenka, která je úředním dokladem o doručení písemnosti adresátovi (exekutorovi), který tedy v tomto případě doručení písemnosti nemůže zatajit. Mám za to, že exekutoři doručení písemnosti ani tajit nebudou. V případě, že by návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu nebylo vyhověno, bude nutné do 30 dní od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora podat tzv. vylučovací žalobu, v níž se budete s exekutorem o Vaše zabavené věci soudit.