Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.768.588

Vymáhání nákladů na incidenční soudní řízení po insolvenční správkyni - nutila věřitele podat žaloby

Odesláno: 
Otevřeno 474 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v rámci insolvenčního řízení INSOLVENČNÍ SPRÁVKYNĚ nutí věřitele podávat incidenční žaloby a to dle mého názoru z důvodu neznalosti, zanedbávání svých povinností a umělého prodlužování celé věci - například inventuru ve skladu úpadce zahájila cca po 9 měsících po jmenování insolvenčním správcem.
Vzhledem k tomu, že všichni věřitelé vyhráli, tak nikomu nebyla přiznána náhrada nákladů řízení a to dle § 202 insolvenčního zákona.
Není možné žalovat o náhradu nákladů řízení správkyni dle § 37 insolvenčního zákona, pokud je zřejmé, že nucení věřitelů k podávání žalob ze strany insolvenční správkyně je spíše z důvodu naprosté neschopnosti insolvenční správkyně a toto všechno je také nepřímo zapsáno v insolvenčním spisu v zápisech z jednání před soudcem kde jsou zcela nekompetentní vyjádření insolvenční správkyně jasně zapsána a pak i v odůvodněních jednotlivých rozhodnutí. Vypadá to na naprostou neznalost zákona a neschopnost ze strany insolvenční správkyně.
Je tedy možné náklady vymáhat přímo na Insolvenční správkyni???
 
Zdravím Vás, o náhradu nákladů řízení vůči insolvenční správkyni skutečně již žalovat nelze, neboť o náhradě nákladů řízení již bylo rozhodnuto soudem v rámci incidenčních sporů. Jediné co můžou úspěšní věřitelé udělat je to, že se odvolají proti výroku, kterým nebyla insolvenční správkyni uložena povinnost nahradit jim náklady řízení, i když ust. § 202 insolvenčního zákona hovoří jasně.
Pokud máte závažné pochybnosti o výkonu funkce insolvečního správce, podejte soudu návrh na jeho odvolání z funkce, ale je zde je nutné všechny Vaše pochybnosti uvést a rovněž i doložit listinami, třeba právě z insolvenčního spisu. Je také otázkou z jakého důvodu došlo k inventuře skladu úpadce až po 9 měsících, tedy, zda to nebylo i z důvodu neposkytování součinnosti ze strany úpadce insolvenční správkyni.
Pojem, že insolvenční správce nutí věřitele, aby podávali žaloby je dle mého názoru zavádějící, neboť pokud insolvenční správce popře pohledávku věřitele, musí jej o důvodech popření pohledávky písemně vyrozumět a poučit, že může podat žalobu na určení pravosti a výše přihlášené pohledávky a zde je jen na věřiteli, zda tuto žalobu podá či nikoli.
Pro jakoukoli žádost o náhradu škody je nutné mít za prokázané, že za škodu odpovídá škůdce (zde insolvenční správce) a je nutné škodu rovněž i vyčíslit.