Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.973

Zrušení insolvence pro nesplácení - co bude následovat?

Odesláno: 
Otevřeno 2555 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
04/2014 jsem podepsala darovací smlouvu s babičkou, expřítele, tedy bývalého přítele a to dle paragrafu 268, předmětem této smlouvy je pravidelné měsíční plnění (60 měsíců) ve výši 1.700 Kč na oddlužení v případě schválení insolvence. Tato darovací smlouva byla ještě navýšena na částku 2.100 Kč, předána k soudu a následně byla insolvence soudem schválena.
Dlužník (babička ex. přítele) od 5/2015 přestala platit, tak byl k soudu předložen návrh ke zrušení insolvence. 11/2017 bylo jednání o zrušení schváleného oddlužení, kde výsledkem je, že oddlužení bude zrušeno.
Tím pádem, jestli tomu rozumím správně bude dluh předán k exekuci a následně vymáhán v plné výši u babičky ex. přítele.
Chci se zeptat zda jde darovací smlouvu zrušit. A jak postupovat. A také zda exekutor může vymáhat dluh po mě, na základě darovací smlouvy.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

pokud dlužník v insolvenci a dárce uzavírají pro účely insolvenčního řízení darovací smlouvu, jedná se o vzájemný závazek mezi nimi sloužící k zajištění příjmů na straně dlužníka.

Obvykle v darovací smlouvě bývá explicitně uvedeno, že dárce se zavazuje poskytovat dané prostředky (dar) pouze po dobu trvání oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.
Je-li oddlužení dlužníka insolvenčním soudem zrušeno, plnění z darovací smlouvy zaniká.

Po Vás, jako dárci, soudní exekutor žádné plnění nikdy platně vymáhat nemůže.