Počet stránek ve webu: 42.688


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.847.015

Odpor proti EPR - neexistující dluh u DP, dopravního podniku (závazek nikdy nevznikl)

Odesláno: 
Otevřeno 658 x
1 odpověď
 
Prosím zdvořile o odpověď, synovi byl doručen elektronický platební rozkaz, tedy EPR na zaplacení pohledávky (od dopravního podniku DP) jejíž splatnost byla 22.11.2011. V návrhu je spousta nepravdivých údajů (adresa bydliště kde nikdy nebydlel, nebyl nikdy předtím vyzván aby pohledávku uhradil, nejezdí uvedenou linku, nebyl kontrolován revizorem.)
Může prosím namítnout, že pohledávka je promlčena do odporu proti EPR a poslat současně vyjádření k žalobě, nebo raději poslat do 15 dnů odpor a do 30 dnů vyjádření k žalobě?
Může být námitka promlčení zárukou toho, že žaloba bude zamítnuta bez dalšího jednání? Musíme současně s odporem zaslat odvolání proti nákladům řízení?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

primárně doporučuji podat proti platebnímu rozkazu v 15denní lhůtě odpor; nejpozději 15. den po doručení platebního rozkazu musí být odpor podán na poště, jinak bude považován za opožděný. Podaným odporem se platební rozkaz v plném rozsahu ruší a je třeba ve věci nařídit jednání.

Vyjádření k žalobě a odpor proti platebnímu rozkazu spojte do jednoho podání (nemusíte však) a vzneste námitku promlčení žalovaného nároku, když splatnost nastala nejpozději dne 22.11.2011 a pohledávka je promlčena ode dne 22.11.2014.

Ostatní důvody, které uvádíte, připojte také; soud je pak bude nucen taktéž projednat (zejména námitka, že žalovaný na uvedené adrese nikdy nebydlel a tím spíše na ní neměl adresu trvalého bydliště, a námitka nezaslání předžalobní upomínky, je relevantní).