Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.182.604

Prováděná exekuce a smrt, úmrtí věřitele - zatím neproběhlo dědické řízení

Odesláno: 
Otevřeno 398 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
na našeho zaměstnance byl vydán výkon rozhodnutí v roce 2013. Jelikož měl ještě další exekuce, tak až v roce 2016 přišel na řadu tento výkon rozhodnutí. Poslali jsme složenkou první splátku sraženou ze mzdy 11/2016, která se nám ovšem vrátila. Kontaktoval mě syn oprávněného, s tím, že se jednalo o jeho otce a ten zemřel. K dnešnímu dni tj 13.11.2017 provádíme nadále srážky, avšak nemáme je kam posílat. Nedostali jsme žádné vyjádření o dědickém řízení.
Jak máme prosím postupovat.
Děkuji
 
Dobrý den,

pokud ze soudního rozhodnutí, kterým byl výkon rozhodnutí nařízen, zjistíte adresu trvalého bydliště věřitele, zkuste zavolat na příslušný okresní soud, v jehož obvodu měl věřitel bydliště a požádejte je o sdělení spisové značky dědického řízení pozůstalého věřitele a sdělení osoby ustanoveného soudního komisaře (notáře). Následně kontaktujte příslušného notáře, který Vám sdělí další postup. Pokud je kontaktní syn pozůstalého věřitele, můžete se pokusit osobu notáře zjistit i od něj.

Pokud nebudete schopni osobu notáře zjisti, je třeba nadále provádět srážky ze mzdy až do úplného zaplacení dluhu a následně takovou částku složit do soudní úschovy.

Bohužel jsem si vědoma toho, že pro Vás tím přibude práce, avšak zákon žádný jiný postup nepředpokládá, resp. zákon nepředpokládá ani aktivní přístup zaměstnavatele. V ideálním případě by Vás totiž měl kontaktovat sám notář, který bude o této pohledávce vědět od některé z osob z okruhu dědiců.