Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.275.344

Oddlužení a výživé, vyživovaná osoba - výpočet srážky ze mzdy (dospělý potomek studující SŠ, VŠ)

Odesláno: 
Otevřeno 428 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
máme s manželem soudně schválené oddlužení. Máme dceru ve věku 23 let. Ta s námi bydlí ve společné domácnosti, není vdaná a pobírá rodičovský příspěvek na své dítě.
Od září 2017 nastoupila na střední školu s individuálním plánem studia. Patří do okruhu vyživovaných osob pro výpočet srážek ze mzdy.
Děkuji předem za odpověď.
 
Dobrý den,

domnívám se, že dcera již není nezaopatřeným dítětem pro účely okruhu vyživovaných osob.

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky (tj. základní školy) a dítě, které není schopno se samo živit, jestliže se soustavně připravuje na své budoucí povolání (zde mám za to, že nebude naplněna podmínka soustavnosti) nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Výše uvedené podporuje fakt, že Vaše dcera je nyní zajištěna sociálními dávkami - rodičovským příspěvkem.