Počet stránek ve webu: 39.637

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.764.640

Jak vymáhat nový dluh vzniklý v době insolvence, oddlužení, osobního bankrotu dlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 624 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem věřitelem a můj dlužník mi dluží částku za nájem a energie za období 1.3.2017 - 31.5.2017 ve výši 22.300,- Kč. Tento dluh ovšem vznikl až po vyhlášení insolvence (rozhodnutí soudu) na mého dlužníka, takže jsem neměl šanci jej v insolvenčním řízení řádně přihlásit. (dluh ještě neexistoval v době soudního řízení)
Jak bych měl dál postupovat, abych dostal zpět své peníze?
Uvádím, že můj dlužník mi písemně uznal tento svůj dluh k 30.6.2017 a zavázal se (rovněž písemně), že jej bude splácet v pravidelných měsíčních splátkách počínaje měsícem 07/2017 až do 02/2018. Dnes (12.11.2017) je 12.11.2017 a doposud mi můj dlužník (i přes několikeré upozornění) nazaplatil ani korunu.
Prosím tedy o radu, jak dál postupovat a zároveň by mě zajímalo, co hrozí mému dlužníkovi za tento dluh vzniklý v době jeho insolvence? (Dle informací z insolvenčního rejstříku je Jeho insolvence řešena splátkovým kalendářem - rozhodnutí soudu). Děkuji předem za vaši reakci. a pomoc.
 
Dobrý den,

pokud dlužníkovi po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vznikne nový dluh, který je více než 30 dnů po splatnosti, může mít toto jeho jednání v souladu s ust. § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona za následek zrušení jeho oddlužení soudem.

Doporučuji k rukám insolvenčního správce dlužníka (jeho jméno a adresu naleznete v insolvenčním rejstříku) zaslat vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou. Toto vyrozumění má předepsanou formulářovou podobu a naleznete jej na webu Ministerstva spravedlnosti: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.