Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.766.114

Vymáhání poplatků za odpady, svoz TKO na základě trvalého pobytu, občan bydlel jinde

Odesláno: 
Otevřeno 486 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím vás o odpověď na následující otázku. Po jistou dobu jsem byl trvalým pobytem veden na ohlašovně MěÚ. V té době jsem bydlel v nájmu u soukromého majitele bytu v jiném městě, kde samozřejmě nebyla možnost trvalého pobytu.
Nyní MěÚ na mně zpětně vymáhá poplatky za svoz odpadu (odvoz TKO) za tři roky (2013-2015). Tato skutečnost mi připadá absurdní. Odpad jsem platil v rámci nájemného jinde, ale nemohu už tuto skutečnost doložit nájemní smlouvou, navíc tato položka nebyla ve smlouvě zvlášť uvedena. Snad by se smlouvy daly dohledat na sociálce ÚP, kde jsem ji musel předkládat, aby mi mohly být vypláceny sociální dávky.
Zajímalo by mně na základě jaké právní normy jsou po mně zmíněné poplatky vymáhány. Zatím jsem nezaplatil a přišla mi upomínka. Jak se proti tomu mohu bránit?
Děkuji, Bronislav
 
Dobrý den,

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů upravuje ust. § 10b zákona č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

U místního poplatku má vymezení poplatníka formální charakter, neboť kritériem je zde trvalý pobyt fyzické osoby v obci, popř. vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Zavádí se zde domněnka, podle níž systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce využívá každá osoba splňující jedno z výše uvedených kritérií.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba pobývající a zároveň platící poplatek v jiné obci (netýká se poplatku za vlastnictví staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů v dané obci). Podmínkou osvobození je, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích. To, že jste byl k místnímu poplatku přihlášen v jiné obci, kde jste jej také hradil, však musíte prokázat Vy.

Aktuálně se nacházíte v exekuční a insolvenční poradně, své dotazy mimo tuto problematiku prosím vždy ukládejte přes stránku
http://www.PoslatDotaz.cz,
děkujeme.