Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.281.538

Vliv oficiálního notářského zúžení SJM na vymáhání dluhů před manželstvím po druhém z manželů

Odesláno: 
Otevřeno 433 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
manžel měl před uzavřením manželství dluhy, proto jsme u notáře sepsali smlouvu o smluveném majetkovém režimu, která je také zapsána do veřejného seznamu. Problém je v tom, že i přesto mi exekutoři blokojí všechny účty. Jeden exekutor mi stáhl i mé finanční prostředky, které vůbec nepatřily mému manželovi. Soudila jsem se s ním půl roku, kde nakonec soud rozhodl, že mi účty musí odblokovat po doručení notářského zápisu a kopii oddacího listu. Bohužel i při odblokaci, když soud rozhodl v můj prospěch, si stáhl další peníze co mi tam nově přisly.
Jiný exekutor také zablokoval účty, ale po doručení "Usnesení soudu", kopii oddacího listu" a "notářského zápisu" mi účty brzy odblokoval. Teď mám opět všechny účty zablokované jednou exekutorkou. Hned jsem ji volala a vysvětlila situaci. Oni se však nejprve odkazovali na to, že "notářský zápis" byl vložen do veřejného seznamu až o dva měsíce později. Měli jsme svatbu 1.8., ale bylo vloženo až 5.10. Za tu dobu manželovi určitě žádné nové dluhy nepřibyly a notář nám řekl, že musíme přinést oddací list, aby se to dalo do veřejného seznamu.
Dva měsíce nám to však určitě netrvalo. Nevíme, proč to notář vložil o tolik později. V každém případě mi řekli, ať písemně podám návrh na zastavení. Tak jsem tedy učinila. Zažádala jsem o odblokování všech mých účtů a přidala kopie výše uvedených listin. Vím, že je to teď krátce, 5 dní, ale taky vím, že to může trvat i měsíce. Proto jim volám každý den a ptám se, jak pokročili s mým případem. Odkazují se na to, že je to v "šetření". Ptám se, jakou dlouho to bude trvat. Odpovídají, že neví. Znova se ptám na lhůtu a oni řekli, ať si to najdu v zákoně.
Také jiná paní od exekutorky mi řekla, že to musí jít k oprávněnému, Česká průmyslová pojišťovna ČPP, a na základě jejich rozhodnutí mi odblokují účet. Tady mi dokonce paní řekla, že na to pojišťovna má lhůtu 5 dnů. Také, že ty moje listiny půjdou přes datovou schránku, takže to bude rychle.
Nejprve to však musí projít jejich kontrolou, kterou zatím neučinili. Moje otázka tedy hlavně zní: Je takový postup exekutora správný? Kdo opravdu rozhoduje o odblokování mých účtů? Já mám svoje závazky, které musím na těch účtech hradit a tímto jednáním mě dostávají do problémů, jak finančních, tak psychických. Manžel je zaměstnán a strhávají mu peníze z platu. Také se chystá do oddlužení.
Předem moc děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, exekutor by měl o návrhu o zastavení exekuce rozhodnout do 30 dní od doručení tohoto návrhu exekutorovi. Je pravdou, že ke každému návrhu na zastavení exekuce se musí ještě vyjádřit oprávněný, protože pokud by s tím oprávněný souhlasil, tak exekutor může exekuci zastavit i na základě souhlasu oprávněného. Pokud však budou sporné skutečnosti a exekutor o návrhu na zastavení exekuce v této lhůtě nerozhodne, je exekutor povinen návrh na zastavení exekuce do 30 dní ode dne, kdy mu byl doručen postupoupit exekučnímu soudu, který o návrhu na zastavení exekuce rozhodne sám. Jen uvádím, že exekuční soud k rozhodnutí nemá žádnou lhůtu, jediné zákonné omezení je, že soud musí rozhodovat bez zbytečných průtahů. Pokud tedy spis půjde k soudu, počítejte, že o návrhu na zastavení exekuce bude rozhodnuto do několika měsíců. V tomto případě Vám doporučují, abyste k exekutorovi podala rovněž i žádost o odklad exekuce dle ust. § 54 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 266 odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), neboť mám za to, že v tomto případě nebude oprávněný odkladem exekuce vážně poškozen a Vás by zase neprodlený výkon exekuce poškodit mohl. Jen je nutné ještě uvést na jak dlouhou dobu o odklad exekuce žádáte, můžete uvést, že žádáte o odklad exekuce na dobu než bude rozhodnuto o návrhu na zastavení exekuce, nebo případně o 3 - 6 měsíců od doručení návrhu na odklad exekuce.