Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.309.921

Exekuce na manžela a zúžení SJM - ochrání manželku dlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 327 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o radu. můj manžel má dluhy jak z doby manželství, tak i z doby před uzavřením manželství. Brali jsme se v r. 2005 a následně během asi 2 měsíců jsme před notářem sepsali smlouvu o zúžení SJM. V tu dobu ještě se toto nemuselo nikde zapisovat, vkládat.
Až letos (2017) jsem požádala notářku, aby tento zápis vložila oficiálně. Nyní mi jde o to, zda nemůže exekutor např. sáhnout na můj plat, mzdu, výdělek s tím, že ještě nedávno zápis nikde neviděl. Může mi exekutor zablokovat účet?
Děkuji
 
Dobrý den,

mám za to, že jelikož bylo společné jmění manželů zúženo již v roce 2005, je třeba tento fakt posuzovat od roku 2005, nikoliv pouze od roku 2017.

Pokud je však nyní notářský zápis evidován v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou ČR, má se za to, že všichni mohou veřejně ověřit, že Vaše SJM bylo zúženo či jinak modifikováno a takového zápisu se plně dovolávat.

Soudní exekutor tak nemůže postihnout Vaši mzdu. Ohledně tzv. zablokování bankovního účtu vedeného na Vaše jméno jsou postupy různé a stává se, že exekutor postihne bankovní účet vedený na jméno manželky s tím, že má za to, že se na něm mohou nacházet finanční prostředky patřící manželovi. Na Vás pak je prokázat, jaké peněžní prostředky jsou na daném bankovním uložené a komu patří. V ust. § 262b odst. 2 občanského soudního řádu je zakotveno, že výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky náležící do SJM. Pokud by tato situace nastala, máte možnost žádat banku o výplatu poloviny peněžních prostředků, které se na účtu nacházely v okamžiku, kdy byl bance doručen exekuční příkaz, popř. nezabavitelného minima ve výši 3.410,- Kč, pokud zůstatek účtu byl nižší než dvojnásobek životního minima.