Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.057

Exekuce hned po svatbě na účet nového manžela, manželky - je to legální postup exekutora?

Odesláno: 
Otevřeno 2558 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
v mládí jsem si vytvořila pár dluhů, které byly řešeny exekucemi.
Exekuce byli vydány dlouho předtím než jsem si vzala manžela.
14 dní od sňatku exekutor obestavil účet mému novému manželovi. Někde jsem se dočetla, že na toto nemá nárok.
Exekuce jsem ihned uhradila, ale dostali jsme se tím do finanční nouze. Dá se to spětně ještě nějak řešit?
Četla jsem o případech kdy to šlo k soudu z důvodu neoprávněného obestavení účtu a snad se i vracely celé částky s tím, že na to neměl nárok.

Předem děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

mám za to, že soudní exekutor ve Vašem případě postupoval správně. Jelikož se jednalo o exekuci na Vaši osobu, která byla zahájena před uzavřením manželství, nemohl exekutor vydat soudní příkaz k prodeji movitých ani nemovitých věcí Vašeho manžela ani ke srážkám ze mzdy Vašeho manžela. Mohl však tzv. obestavit jeho účet, a to přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu dle ust. § 262a občanského soudního řádu. Stěžejní je ve věci otázka, jaké peněžní prostředky jsou na daném bankovním uložené a komu patří. V ust. § 262b odst. 2 občanského soudního řádu je zakotveno, že výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky náležící do SJM; toto však měl prokazovat manžel.

Zároveň měl manžel možnost žádat banku o výplatu poloviny peněžních prostředků, které se na účtu nacházely v okamžiku, kdy byl bance doručen exekuční příkaz, popř. nezabavitelného minima ve výši 3.410,- Kč, pokud zůstatek účtu byl nižší než dvojnásobek životního minima.

Mám za to, že k neoprávněnému obestavení bankovního účtu manžela nedošlo, a jelikož jste dluhy uhradila, domnívám se, že nemáte žádné právo na jejich vrácení v případě, kdy jste reálně dlužníkem (resp. do doby plné úhrady dluhů jste byla dlužníkem).
Vámi zmiňované články se mohly týkat doby před rokem 2015, kdy nebyl zákonem jasně definovaný postup a v určitých otázkách vyvstávaly nejasnosti.
 
A jak je možné, že na jiných exekucích mi řekli, že manželovi účet neobestavili, neboť na to nemají nárok? Měla jsem celkem exekucí. Z toho u jednoho u exekutora. Ten obestavil účet manžela. Zbylé exekuce na jeho účet nepřistáli.
A na manželův účet mé peníze nechodí. Avšak nemáme předmanželskou smlouvu. Váím že kdby se něco dále mohlo dít, tak že to musí řešit manžel.
 
Dobrý den,

bankovní účet manžela neobestavili z toho důvodu, že na existenci tohoto účtu dosud nepřišli. Neexistuje žádný centrální registr bankovních účtů, kde by soudní exekutor jednoduše zjistit, kde má která osoba vedeny účty; soudní exekutor musí obeslat každou banku jednotlivě s žádostí o sdělení, zda u ní konkrétní osoba nemá bankovní účet veden.

Do budoucna, kdyby jakýkoliv exekutor obestavil manželům bankovní účet, ať si manžel pamatuje, že u dané banky může požádat o vyplacení 2násobku životního minima anebo ½ zůstatku bankovního účtu, podle toho, která z částek je vyšší. A následně musí prokázat, že peníze na účtu jsou výhradně jeho. K tomu poznamenávám, že mzda obou manželů je součástí společného jmění manželů.