Počet stránek ve webu: 40.611

V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.357.033

Vyplácení mzdy, platu po návrhu na insolvenci - deponování peněz nebo vyplacení celé částky?

Odesláno: 
Otevřeno 1596 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěl bych se Vás zeptat, jaký bude postup mé mzdové účetní, v případě, že jsem k 1.11.2017 podal návrh na oddlužení a jsou mi prováděny, na základě exekučního titulu, srážky ze mzdy.
Bude má mzdová účetní dále provádět srážky na exekuci nebo bude peníze deponovat a čekat na schválení oddlužení nebo mi bude vyplacena celá mzda?
Dále bych se chtěl zeptat, zda lze na přezkumném jednání napadnout neplatnost exekučního titulu z důvodu neplatné rozhodčí doložky a zda lze take napadnout požadovanou částku, kdy mi z dluhu 8 000, na základě výše zmíněného exekučního titulu, udělali dluh ~110 000, - Kč.
Nechci se samozrejmě vyhnout placení dluhu, ale tato částka mi přijde naprosto neadekvátní. A dále jaký bude postup, když jsem majitelem nemovitosti, na které je předmět zajištění, který jsem samozřejmě uvedl do insolvenčního návrhu, ale jsem schopen splatit (v případě přihlášení všech věřitelů) 100% částky za kratší dobu, než je 5 let. Nerad bych o nemovitost přišel, jelikož v ní bydlí můj invalidní otec a já bych mu samozřejmě nebyl schopen nijak pomoci s financováním bytu, když mě samotnému zbyde v insolvenci ~9000, - Kč.
Lze toto použít u přezkumného jednání jako relevantní námitku, aby insolvence proběhla splátkovým kalendářem?

Předem moc děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

srážky ze mzdy po zjištění Vašeho úpadku provádí zaměstnavatel nadále, ale tyto srážky tzv. deponuje a nevyplácí je soudním exekutorům. Po vydání usnesení o schválení oddlužení (ať již plněním splátkového kalendáře či zpeněžením majetkové podstaty) vyplatí sražené částky buď přímo Vám anebo pravděpodobně je zašle insolvenčnímu správci (což z hlediska právní jistoty zaměstnavatele považuji za nejvhodnější řešení), který Vám je následně vyplatí. Pokud by zaměstnavatel srážky provedl a exekutorovi odeslal, exekutor je již nepoužije a vrátí je na účet insolvenčního správce poté, co o tomto insolvenčního správce písemně vyrozumí.

Ohledně neplatnosti exekučního titulu doporučuji konzultovat následný postup přímo s ustanoveným insolvenčním správcem. Fakt, že pohledávka věřitele je nyní mnohonásobně vyšší než zapůjčená částka, není sám o sobě důvodem neplatnosti čehokoli, tím spíše rozhodčí smlouvy. Zároveň upozorňuji, že pokud jste měl za to, že rozhodčí smlouva je neplatná a rozhodčí nález tak neměl být vydán, měl jste možnost podat žalobu na zrušení rozhodčího nálezu, která musí být podána ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodčího nálezu, přičemž lhůta je propadná (tj. nelze ji nijak prodloužit).

Ohledně nemovité věci je tzv. pánem nad věcí osoba zajištěného věřitele. Podá-li věřitel přihlášku pohledávky jakožto zajištěnou Vaším domem / bytem, uspokojuje se výhradně z prodeje této věci a nemůže v průběhu insolvenčního řízení změnit typ své pohledávky ze zajištěné na nezajištěnou. Soud Vám schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře pro všechny nezajištěné pohledávky, ovšem zajištěné pohledávky se ze zákona do splátkového kalendáře nezahrnují a jakákoliv Vaše námitka v této věci by byla soudem ihned odmítnuta jako absolutně nedůvodná.