Počet stránek ve webu: 40.616

V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.360.584

Exekuce bez předchozí výzvy, upozornění k uhrazení dluhu, závazku dlužníkem věřiteli

Odesláno: 
Otevřeno 758 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
je proti mě vedena exekuce, i když pracuji, tak přišli zřízenci exekutora do domu mých rodičů, kde nemám trvalé bydliště avšak přebývám tam.
Na vysoké jsem udělala pár chyb tak jsem si nechala udělat výpis z centrálního registru dlužníků, který mi vyšel čistý. Týden na to jsem si ještě na poště nechala vyjet výpis z registru exekucí, kde k mému překvapení na mě jsou vedeny celkem 3 exekuce. Jak je prosím možné, že jsou na mě vedeny exekuce bez jakéhokoli upozornění nebo výzvám k úhradě?
Myslela jsem že exekuce je až poslední možnost když se nereaguje na výzvy.
O jedné z exekucí vím, tu splácím ve splátkách, druhá jsem zjistila že je z neuhrazené pokuty v Praze v městské hromadné dopravě MHD z roku 2015 a ta třetí ani nevím co vlastně je.
Jak to tedy s exekucemi je? Vůbec nechodí žádné výzvy a nic a pak se najedou u dveří objeví exekutor že jde na majetek, je to v pořádku? Neměli by v první řadě spíš poslat exekuci zaměstnavateli?
Děkuji za opověď. E.
 
Dobrý den,

výpis z centrálního registru dlužníků je jakýsi výpis soukromého subjektu a údaje v něm obsažené dle mého názoru nemají žádnou právní garanci, zatímco Centrální evidenci exekucí vede Exekutorská komora ČR a informace do evidence předávají samotní soudní exekutoři, kteří byli soudem pověřeni k provedení exekuce.

Exekuce jsou nařizovány na základě vykonatelného exekučního titulu, kterým je pravomocné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález anebo notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, přičemž rozhodnutí soud Vám soud doručuje na adresu Vašeho trvalého bydliště, stejnětak soudní exekutor doručuje oznámení o zahájení exekuce na adresu Vašeho trvalého bydliště. Je možné, že jste si zásilky v místě Vašeho trvalého bydliště nepřebírala, což je ovšem pouze Vaše pochybení.

Soudní exekutor má povinnost se snažit vymoci pohledávku co nejefektivněji, což neznamená nic jiného, že proveden veškeré možné kroky k postižení Vašeho majetku. Exekuční příkaz srážkami ze mzdy bude bezpochyby následovat, jakmile bude mít soudní exekutor od České správy sociálního zabezpečení ověřeno jméno Vašeho zaměstnavatele.