Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.926

Jak se dozvědět zbývající výši dluhu v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu?

Odesláno: 
Otevřeno 632 x
5 odpovědi
 
Dobrý den.
Jak se člověk dozví výši svého dluhu, pokud je v insolvenci. Insolvence probíhá už od roku 2011. Dluhy vznikly i nevčasným zaplacením u FÚ, OSSZ a také banky. Zajímalo by mne, jestli tyto částky narůstají v podobě penále nebo zda jsou konečné např, od data soudu a kolik peněz náleží správci určeného soudem.
Také by mne zajímalo, zda mohu za někoho zaplatit i třeba jen část dluhu a informovat o tom správce insolvence.
Děkuji.
 
Dobrý den,

částka, kterou Vaši věřitelé uplatili přihláškou pohledávky, je pro insolvenční řízení částkou konečnou. Počítání úroků je zastaveno dnem, ve kterém soud rozhodl o Vašem úpadku, poté se v souladu s ust. § 170 insolvenčního zákona úroky neuspokojují.
V případě, že soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře a po 60 měsících jeho trvání Vás osvobodí od placení zbytku dluhů, věřitelé již nebudou zbytek dluhů platně dále vymáhat.

Pokud však soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, věřitelé po zrušení konkursu veškeré úroky zpětně mohou dopočítat a dále pohledávku vymáhat exekučně.

Ohledně platby dluhu za jiného toto zákon výslovně nezakazuje, ovšem domnívám se, že takto by nebyla naplněna podmínka, že se máte snažit o co nejvyšší uspokojení svých věřitelů, a nikoliv věřitelů cizích.
 
Dobrý den, děkuji moc za odpověď. Chtěla bych se ještě zeptat, zda je možné požádat o splátkový kalendář dodatečně. V roce 2011 bylo soudem rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Ten ale není dostačující. V té době byl dotyčný OSVČ, ale přišel úraz a s ním i omezení jeho řemeslné živnosti. Dnes (16.11.2017) je už druhým rokem zaměstnán. Z výplaty mu peníze na dluhy strhávají. Živnost provozuje omezeně (vzhledem ke zdravotnímu stavu) na ŽL, jako vedlejší činnost. Dnes (16.11.2017) by tedy byl spátkový kalendář podložený přinejmenším pracovní smlouvou na neurčito (jakási záruka, že bude schopen částku splácet). Také by mne zajímalo, jak zjistí, kolik a komu správce ze stržených peněz zaplatil.
Co se týče o spacení části dluhu, tady jme se asi nepochopili, Chtěla bych vědět, zda mu mohu s dluhem pomoci. Zaplatit tedy i třeba jen malou část věřiteli, který má uznanou pohledávku a to tomu, kdo má pořadové číslo 1, pak 2. atd. Pak by podmínka o co nejvyšší uspokojení věřitelů porušena podle mne nebyla a ani by nebyl nikdo z věřitelů znevýhodněný.
Děkuji.
 
Zdravím Vás, Váš přítel by mohl podat návrh na povolení oddlužení, jedině pokud by konkurs byl pravomocně ukončen, dříve to není možné, a to z důvodu překážky věci zahájené (tzv. litispendence).
Pokud je však již konkurzní řízení pravomocně ukončeno tak Váš přítel pokud splňuje zákonné podmínky pro povolení oddlužení, insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení pochopitelně podat může, ale s účinností novely insolvenčního zákona, která je účinná od 1.7.2017 je nutné za tímto účelem navštívit buď advokáta, notáře, soudního exekutora či insolvenčního správce, kteří dle zákona mohou insolvenční návrh sepsat, nebo lze využít služeb akreditované osoby, která poskytovala služby v oblasti oddlužení minimálně 6 měsíců před účinností novely insolvečního zákona, jedná se o různé právní poradny při finanční tísni, charity, ... Jen dodávám, že ze sepis insolvenčního návrhu advokátem je zpoplatněn a stojí 4.800,- Kč.
Pro úplnost dodávám, že má-li dlužník více věřitelů a Vy poskytnete peníze dlužníku na úhradu dluhu, tak by to mělo být na úhradu dluhu, kde jste spoludlužníkem i Vy, nebo peníze poskytněte s tím, že dlužníku přispějete na úhradu dluhů a neřeknete jakému věřiteli, neboť by se mohlo jednat o zvýhodňování jednoho věřitele na úkon ostatních věřitelů. Případně je možné i příjmy dlužníka po dobu oddlužení navýšit i smlouvou o důchodu nebo darovací smlouvu, kde se dlužníku zavážete, že mu po schválení oddlužení budete každý měsíc poskytovat určitou částku, která však bude zcela použita pro účely oddlužení. Jen dodávám, že tato smlouva musí být opatřena úředně ověřenými podpisy Vás i dlužníka.
 
Jak vidím, není to tak jednoduché. Každopádně děkuji za odpoveď.
 
Zdravím Vás, za málo. Od toho jsme tady.