Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.768.586

Splácení insolvence v těhotenství a v mateřské dovolené - informace; předčasné doplacení insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 587 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
insolvenční řízení: II. soud ukládá dlužnici, aby po dobu následujících pěti let (nejdéle do úplného zaplacení všech svých pohledávek) platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k 25. dni v měsíci ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to v následujícím poměru:
V aktuálním výpise (viz příloha) vidím, že celková výše nezajištěných pohledávek je 371.220 Kč a dosavadní uspokojení nezajištěných věřitelů je 209 712,00 Kč.
Znamená to tedy, že jakmile budu mít uhrazenou celkovou výši nezajištěných pohledávek (tj. 371.220,69 Kč), tak bude mé řízení ukončeno a další splátky nebudou již z mého platu strhávány? Nebo musím hradit srážkami z mé mzdy po celých pět let? V aktuálním výpisu mám uvedenou předpokládanou míru uspokojení 147 %.
a splácím již 2,5 roku
Dále mám dotaz k mimořádné splátce, když bych měla k dispozici finance pro doplacení zbývající částky (úhrada do 100% nezajištěné částky), tak musím nějakým způsobem prokazovat, jak jsem k financím přišla?
Např. darovací smlouva, smlouva o výpůjčce, nebo něco takového?
Ještě mám dotaz ohledně těhotenství, když bych pak nastoupila na mateřskou dovolenou, která by byla nižší než můj dosavadní příjem (nyní odcházelo na splátky cca 13 tis. měsíčně), tak by se splácení nějakým způsobem pozastavilo, nebo by byla strhávána částka jiná a zbylo by mi třeba jen životní minimum?
Děkuji, Michaela M.
 
Dobrý den,

jakmile bude přihlášeným věřitelům uhrazeno 100 % jejich pohledávek (tj. celková částka ve výši 371 220,69 Kč), insolvenční správce podá soudu zprávu o splnění oddlužení a soud Vaše insolvenční řízení ukončí, jelikož věřitelé budou plně uspokojeni.

Ono předpokládané uspokojení ve výši 147 % znamená, že za 60 měsíců jste schopna uhradit všechny pohledávky věřitelů, a to předčasně (dříve než za 60 měsíců), nikoliv že uhradíte věřitelům více, než činí jejich nárok.

Doplacení dlužné částky je možné a zákon ji nevylučuje, je však vhodné, aby platba byla n účet insolvenčního správce připsána z jiného bankovního účtu než Vašeho s tím, že se bude jednat o dat, který jste obdržela (a který jste povinna vydat správci k rozvržení věřitelům). Blíže správce důvody zkoumat nebude.

Pokud byste nastoupila na mateřskou dovolenou, srážky z tohoto příjmu by byly prováděny obdobně jako u mzdy, když srážka je vypočítávána dle výše měsíčního příjmu. Srážka by tak byla zcela jistě nižší. Po porodu by Vám však přibyla jedna vyživovací povinnost k dítěti, tj. od té doby by se do výpočtu srážek započítávalo i dítě. Pro výpočet srážek ze mzdy doporučuji kalkulačku Ministerstva spravedlnosti na webu: http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html.