Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.905

Souhlas s půjčkou na rekonstrukci nemovitosti kde má dlužník trvalý pobyt - hrozba exekuce v bytě, domě

Odesláno: 
Otevřeno 364 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
švagrová si chce půjčit 300.000 Kč u firmy, která se zabývá zastavením exekucí. Není tedy bankou. Chce účelovou půjčku na rekonstrukci, vzhledem k nižším úrokům. Po mém manželovi žádá, aby ji sepsal prohlášení, že si může vzít půjčku na rekonstrukci našeho bytu, ve kterém nebydlí, ale má zde trvalý pobyt.
Pro nás prý z toho neplynou žádné závazky, neručíme bytem ani nebude byt v zástavě. Jen prý potřebuje na smlouvu existující č. p. 25% bytu patří tchýni, ta smlouvu podepíše, když nebudeme souhlasit my.
Máme strach z rizik? Co se stane v případě neplněni?
Exekuce v bytě?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
v samotné smlouvě o účelovém úvěru na rekonstrukci nemovitosti a Vašem prohlášení problém nespatřuji.

Jako největší problém je však nutno považovat to, že v případě, že švagrová nebude hradit splátky a eventuálně se řízení dostane až do fáze exekučního vymáhání, soudní exekutor navštíví právě Váš byt, protože v něm má švagrová hlášeno trvalé bydliště. Tomu byste se však nevyhnuli ani v případě, kdy by žádala o bankovní úvěr.
Případná exekuce na švagrovou se nemůže dotknout samotného bytu (není jejím majetkem), ale u všech movitých věcí byste museli složitě prokazovat, že jsou právě Vaše a nikoliv Vaší švagrové.

Zároveň se domnívám, že by v případě, kdy se prokáže, že švagrová nepoužila finance na rekonstrukci bytu, ale k jinému účelu, naplnila skutkovou podstatu trestného činu Úvěrový podvod dle ust. § 211 odst. 1 a 2 trestního zákoníku.