Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.186.215

Odcizení majetku bývalého manžela manželkou po rozvodu manželství - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 411 x
3 odpovědi
 
Dobrý den
Manželka nakládá a s mým majetkem bez mého vědomí i po rozvodu. A hlavně odvezla výhradně můj majetek jěště před rozvodem bez mého vědomí.
Jak mám dále postupovat aby se mi majetek vrátil?
Děkuji
 
Dobrý den,

pokud se jedná o výhradně Váš majetek, tj. (i) majetek pořízený před uzavřením manželství, (ii) majetek pořízený z prodejní ceny věci majetku pořízeného před uzavřením manželství, (iii) měli-li jste smluvně sjednán jiný než zákonný majetkové režim (tzv. zúžení SJM).

Vyzvěte písemně Vaši bývalou manželku k tomu, aby Vám předmětné specifikované věci vrátila (a ve výzvě jí k tomuto určete lhůtu, do kdy nejpozději tak má učinit, a místo, kde Vám má věci předat) a pokud tak neučiní dobrovolně, bude třeba podat k příslušnému soudu žalobu na vydání věci.

 
A když to byl majetek nabytý za manželství ale výhradně a jasně určený pouze mě? ! Jená se o jednomístné letadlo na které jsem si prokazatelně vidělal bokem od rodiného rozpočtu a bývalá manželka ho odvezla těsně před rozvodem ale už v podání rozvodu?
 
Dobrý den,

do společného jmění manželů patří veškeré finance, které si oba manželé (a to jakýmkoliv způsobem) vydělali po dobu trvání manželství. Mám za to, že ve Vašem případě tak letadlo náleží do společného jmění Vás a Vaší bývalé manželky a bude třeba provést vypořádání společného jmění, a to buď vzájemnou písemnou dohodu (nutností zde budou ověřené podpisy) a není-li toto možné, bude třeba podat k soudu návrh na vypořádání společného jmění manželů.

Pokud je letadlo v leteckém rejstříku Úřadu pro civilní letectví evidováno pouze na Vás, nebude třeba Úřadu třeba dohodu / rozsudek o vypořádání společného jmění předkládat.