Počet stránek ve webu: 39.781

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.822.967

Jak zabránit exekuci nábytku zakoupeného potomkem dlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 403 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
rodičům byl zabaven v exekuci majetek, chtěla bych jim pořídit nový nábytek. Jak mám zařídit to aby o něj nepřišli, je možné nějaké sepsání že mají vše ode mne zapůjčení, že vše je moje,
A nějak to notářsky ověřit?
Děkuji
 
Dobrý den,

jako nejvhodnější by bylo zvolit takovýto postup:

(i) Věci zakoupit tak, aby na fakturách bylo vždy uvedené Vaše jméno a věci byly uhrazeny Vaší platební kartou (platby v hotovosti se hůře prokazují). Např. veškeré internetové obchody v případě, kdy zboží objednáte online (i když si jej vyzvednete osobně) na fakturu uvádí veškeré fakturační údaje, které zadáte.

(ii) Uzavřít s Vašimi rodiči písemnou smlouvu o výpůjčce dle ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník – smlouvou o výpůjčce přenechává půjčitel (Vy) nezuživatelnou věc vypůjčiteli (Vaši rodiče) a zavazuje se jim umožnit její bezplatné dočasné užívání.
Pokud budete věci přenechávat rodičům na dobu neurčitou, je prak třeba uzavřít smlouvu o výprose dle ust. § 2189 a násl. občanského zákoníku. O výprosu jde, když je předmětem smlouvy bezplatné užívání věci (věcí) bez sjednaného účel, ke kterému se má věc užívat, a bez sjednané doby, po kterou má být věc užívána. Smluvní stranami jsou půjčitel (Vy) a výprosník (Vaši rodiče).

(iii) Podpisy na smlouvě nechte úředně ověřit.

Exekutor bude moci věci i tak sepsat, ale Vy pak budete moci žádat o jejich vyškrtnutí ze soupisu a toto budete schopna podložit doklady (faktury, výpisy z účtu, smlouva).